Bắc Giang: Chấn chỉnh tồn tại, hạn chế công tác quản lý đất đai

BVR&MT – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa yêu cầu chấn chỉnh một số tồn tại, hạn chế cũng như tiếp tục cải thiện, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn Hà Nội Prince và tòa nhà đa năng của Công ty cổ phần Sản xuất và công nghiệp Việt Nam , đường Xương Giang (TP Bắc Giang) sau nhiều năm vẫn là bãi đất trống. Ảnh: baobacgiang.com.vn

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung cao hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai.

Trước mắt, chỉ đạo Tổ công tác do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập tập trung đôn đốc, kiểm tra các địa phương, đảm bảo đến cuối năm 2021 tất cả các vi phạm về đất đai phát sinh sau ngày ban hành Chỉ thị số 19 phải được xử lý xong theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh. Trong năm 2022, cơ bản các vi phạm về đất đai trên địa bàn tỉnh được xử lý.

Trước ngày 30/12, Sở Tài nguyên và Môi trường phải tổ chức công bố công khai trên trang điện tử của UBND tỉnh danh sách (đã phát hiện và xử lý) các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư; các dự án được gia hạn; các dự án chậm tiến độ sử dụng đất vì lý do bất khả kháng. Sở Tài nguyên và Môi trường có giải pháp cơ sở dữ liệu hóa các quyết định giao đất, cho thuê đất đã có để quản lý thời hạn sử dụng đất của các tổ chức đã được giao đất, cho thuê đất; hàng năm phải tổ chức rà soát và có thông báo về những trường hợp không được gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức kiểm tra, rà soát các dự án không hoặc chậm đưa đất vào sử dụng, vi phạm pháp luật về đầu tư; xử lý dứt điểm vi phạm về đất đai liên quan đến Dự án xây dựng Tổ hợp khách sạn Hà Nội Prince và Tòa nhà đa năng của Công ty cổ phần sản xuất và công nghiệp Việt Nam, Dự án xây dựng Nhà máy cán thép và kết cấu thép của Công ty cổ phần thép Hà Nội.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, phường, thị trấn lập sổ theo dõi riêng, thiết lập hồ sơ quản lý chặt chẽ, không để xảy ra lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất nông nghiệp nằm ngoài chỉ giới thực hiện dự án đã thu hồi, bồi thường hoặc nhận chuyển nhượng nhưng không chuyển mục đích sử dụng đất và được UBND tỉnh giao cho UBND cấp xã quản lý tại các Quyết định giao đất, cho thuê đất…

Hiện nay, tỉnh Bắc Giang đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ về kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém như: Việc tổ chức lập, thẩm định quy hoạch sử dụng đất, phương án phân bổ khoanh vùng đất đai còn chưa tốt, thiếu linh hoạt. Việc xử lý các vi phạm về đất đai còn thiếu quyết liệt, hiệu quả chưa cao. Việc quản lý các dự án hết hạn sử dụng đất và sau khi được gia hạn sử dụng đất chưa được quan tâm đúng mức. Tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai rất chậm…

Tính đến tháng 6/2021, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có trên 73.000 trường hợp vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai với tổng diện tích trên 14.300 ha. Qua rà soát, UBND các xã, phường, thị trấn đã lập biên bản hiện trạng được trên 47.800 trường hợp (đạt tỷ lệ trên 65%), lập biên bản xử lý vi phạm hành chính gần 2.200 trường hợp, trong đó đã ban hành trên 1.300 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt trên 4,3 tỷ đồng.

UBND cấp xã đã vận động, yêu cầu các hộ vi phạm tự giác khắc phục hậu quả và thực hiện cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất được 785 trường hợp. Một số huyện, thành phố đã lập biên bản và yêu cầu khắc phục hậu quả đối với các trường hợp tự ý chuyển đổi từ đất nông nghiệp trồng cây hàng năm sang trồng cây lâu năm như thành phố Bắc Giang, huyện Việt Yên…