45 công trình khoa học được trao Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2020

BVR&MT – Tối 10/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC), Giải thưởng WIPO năm 2020.

Các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung Ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có công trình đoạt giải. (Ảnh: NINH CƠ)

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và phát biểu tại buổi lễ. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có công trình đoạt giải.

Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh các nhà khoa học, các nhà công nghệ đã có những công trình có giá trị khoa học, kinh tế – xã hội lớn, đã và đang được áp dụng có hiệu quả tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy sản xuất của các doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, thay thế nhập khẩu, tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng các nhà khoa học, các tác giả có công trình sáng tạo đoạt Giải thưởng, và kỳ vọng những nghiên cứu, sáng tạo của các công trình này sẽ được ứng dụng trong thực tiễn, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định, Giải thưởng Sáng tạo khoa học kỹ thuật là một hoạt động có nhiều ý nghĩa, là việc làm thiết thực góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tiến quân vào khoa học kỹ thuật, nhất là khích lệ các nhà khoa học, đội ngũ trí thức tham gia nghiên cứu, sáng tạo, kịp thời giải quyết những vấn đề bức thiết đặt ra trong thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Qua 26 lần tổ chức, giải thưởng Vifotec đã từng bước khẳng định uy tín trong lĩnh vực sáng tạo khoa học kỹ thuật, được các nhà khoa học trong nước và bạn bè quốc tế đánh giá cao. Nhiều công trình đoạt giải thưởng đã được ứng dụng trong thực tiễn, góp phần tháo gỡ khó khăn cho mọi hoạt động của đời sống xã hội. Qua đó, cũng khẳng định tài năng, trí tuệ và sức sáng tạo của con người Việt Nam trên mọi lĩnh vực.

Đồng chí đề nghị Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, các bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn nữa Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết số 27-NQ/TW cuả Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Căn cứ vào các nghị định, quyết định của Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ban, nghành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành sứ mệnh cao cả Đảng, Nhà nước, Nhân dân đặt niềm tin và kỳ vọng vào đội ngũ trí thức và các nhà khoa học cống hiến cho sự nghiệp phát triển của đất nước.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho 45 công trình, bao gồm: 5 giải nhất, 11 giải nhì, 13 giải ba, 16 giải khuyến khích. Ngoài ra, Ban Tổ chức Giải thưởng quyết định khen thưởng cho 11 đơn vị và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến giải thưởng.

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo cho 35 tác giả và đồng tác giả của các công trình đoạt giải nhất, nhì, ba.

Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho 2 tác giả của công trình đoạt giải nhất và bằng khen cho 22 tác giả của các công trình đoạt giải nhì và ba đang tuổi thanh niên.

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới trao giải WIPO cho một công trình xuất sắc thuộc lĩnh vực vật liệu: “Áp dụng công nghệ nghiền siêu mịn trong sản xuất gạch ốp lát Cotto chất lượng cao”.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ phát động giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2021.