25 hóa chất, sản phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi

BVR&MT – Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 21/2019/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi vềthức ăn chăn nuôi. 

Mô hình chăn nuôi gà lông màu theo hướng an toàn sinh học.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp ban hành danh mục gồm 25 hóa chất, sản phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi. Cụ thể: Carbuterol; Cimaterol; Clenbuterol; Chloramphenicol; Diethylstilbestrol; Fenoterol; Isoxuprin; Methyl-testosterone; Carbadox; Olaquindox; Vat Yellow 1; Vat Yellow 2; Vat Yellow 3; Vat Yellow 4; Auramine; Cysteamine.

Trên nhãn thức ăn hỗn hợp cho động vật cảnh phải ghi đầy đủ các thông tin sau: Tên của sản phẩm; Tên thương mại; Định lượng; Số tiêu chuẩn công bố; Ngày sản xuất; Hạn dùng; Hướng dẫn bảo quản; Bảng thành phần dinh dưỡng; Nguyên liệu sản xuất; Tên, địa chỉ, số điện thoại của tổ chức, cá nhân đăng ký.

Thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước có chứa hoạt chất chưa có phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc chưa có phòng thử nghiệm được thừa nhận thực hiện thử nghiệm thì không phải công bố hàm lượng hoạt chất đó trên nhãn hoặc tài liệu kèm theo nhưng phải ghi thành phần định lượng nguyên liệu chứa hoạt chất và tên hoạt chất

Ngoài các nội dung này, tổ chức, cá nhân có thể ghi thêm một số nội dung khác về lô sản xuất, mã số sản phẩm, biểu tượng… nhưng phải phù hợp với quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.

Văn Trì

https://baovemoitruong.org.vn/