Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ tảo hôn bình quân từ 30%/năm so với giai đoạn trước

BVR&MT – UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 17-ĐA/TU ngày 24/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống (HNCHT) và xuất cảnh trái phép ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023 – 2025.

Yên Bái phấn đấu đến năm 2025, có 80% phụ nữ, trẻ em gái được tuyên truyền, cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hôn nhân, tác hại của tảo hôn, HNCHT và xuất cảnh trái phép.

Theo đó, Yên Bái phấn đấu giảm tỷ lệ tảo hôn bình quân trên địa bàn tỉnh từ 30%/năm so với giai đoạn trước. Trong đó: giảm từ 40% trở lên/năm đối với các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên. Đến năm 2025, cơ bản đẩy lùi tình trạng tảo hôn và HNCHT ở vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 30% số người xuất cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh so với số phát hiện giai đoạn 2015-2020.

90% người dân ở địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN được tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; được truyền thông về tác hại, hậu quả của việc tảo hôn, HNCHT, xuất cảnh trái phép và được truyền thông các kiến thức khác có liên quan.

Có 80% các đối tượng vị thành niên, thanh niên người DTTS, học sinh các trường phổ thông, trường dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú; 80% phụ nữ, trẻ em gái được tuyên truyền, cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hôn nhân, tác hại của tảo hôn, HNCHT và xuất cảnh trái phép.

Phấn đấu 100% cán bộ chủ chốt các thôn, bản, người có uy tín vùng đồng bào DTTS&MN được tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân không tảo hôn, không HNCHT, không xuất cảnh trái phép.

100% cán bộ, công chức, đảng viên, người hoạt động không chuyên trách ở các xã, thôn, bản vùng DTTS&MN được quán triệt, phổ biến, cung cấp thông tin, kiến thức và ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật liên quan trọng lĩnh vực hôn nhân và gia đình, xuất nhập cảnh; 100% chi bộ, thôn, bản, hộ gia đình, dòng họ vùng DTTS&MN ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân, gia đình và xuất nhập cảnh.

Được biết, Đề án Đẩy lùi tình trạng tảo hôn, HNCHT và xuất cảnh trái phép ở vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023 – 2025 được thực hiện trên địa bàn 8 huyện, thị xã vùng đồng bào DTTS&MN trong tỉnh; trong đó chú trọng địa bàn các huyện: Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên và các xã có đông đồng bào DTTS sinh sống.