Xã Bình Long (Võ Nhai – Thái Nguyên): Tăng cường công tác tuyên truyền giảm nghèo bền vững

BVR&MT – Những năm qua, huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền đến người dân đồng bào dân tộc thiểu số về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Năm 2020, Bình Long phấn đấu về đích nông thôn mới. Tuy nhiên, trên thực tế chặng đường về đích vẫn còn xa, bởi điều kiện của một xã miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

Trụ Sở UBND xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Năm 2020, xã Bình Long phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, với thu nhập đầu người đạt 36 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã thấp dưới 12%. Trao đổi với phóng viên Bảo vệ rừng và Môi trường, ông Nguyễn Văn Côn – Chủ tịch UBND xã Bình Long cho biết: Trên địa bàn xã, bà con nhân dân vẫn còn sản xuất manh mún theo phong tục tập quán. Địa bàn xã rộng, bà con sống không tập trung. Vì đời sống người dân còn khó khăn nên huy động nguồn lực từ bà con nhân dân trong xã để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cũng còn có những khó khăn nhất định.

Tuy nhiên, nhìn vào các điều kiện thực tế hiện nay, theo báo cáo của xã Bình Long, thời gian qua cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Tuyên truyền vận động bà con nhân dân là đồng bào dân tộc thiểu số tích cực. Đến nay xã đã đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có 4 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí  số 9 (nhà ở dân cư); tiêu chí  số 10 (thu nhập); tiêu chí số 11, (hộ nghèo); tiêu chí số 17 (Môi trường và an toàn thực phẩm).

UBND xã Bình Long Võ Nhai tăng cường công tác giảm nghèo bền vững.
UBND xã Bình Long Võ Nhai tăng cường công tác giảm nghèo bền vững.

Cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn xã vẫn còn chiếm gần 17% tổng số hộ. Trong đó có hộ ông Đồng Văn Mùi, xóm Ót Giải, xã Bình Long được tuyên truyền vận động phát triển kinh tế để giảm nghèo bền vững. Là một trong những hộ thoát nghèo trong năm 2019,  bốn khẩu gia đình chỉ trông vào hai sào lúa. Chia sẻ, Ông Đồng Văn Mùi cho biết: “Năm 2019, gia đình đã công nhận cho thoát nghèo, nhưng thực sự gia đình tôi vẫn còn nhiều khó khăn”.

Để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại, UBND xã tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; Rà soát, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia các chương trình, dự án tăng cường tuyên truyền người dân phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững.

Văn Trì