Thủ tướng quyết định: Ngày 03 tháng 10 là Ngày truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn

BVR&MT – Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1821/QĐ-TTg lấy ngày 3 tháng 10 hằng năm là “Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam”.

Chị Nguyễn Thị Tính, Trạm Khí tượng chợ Rã (Bắc Kạn) chỉ bảo kinh nghiệm trong nghề cho con gái, cũng là đồng nghiệp.

Việc tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam phải bảo theo đúng Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương;

Đồng thời việc tổ chức Kỷ niệm cũng phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và tránh hình thức, giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ luật pháp, khơi dậy và phát huy niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành khí tượng thủy văn Việt Nam.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào quy định hiện hành có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Ngày truyền thống của ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam theo đúng quy định.

Văn Trì (Tổng hợp)