Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo về việc tố cáo nạn khai thác cát trái phép tại Tuyên Quang

BVR&MT –Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành công văn số 10745/VPCP-V.I  gửi UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu báo cáo về việc tố cáo nạn khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh.

Công văn số 10745/VPCP V.I ngày 10/10 của Văn phòng Chính phủ về việc tố cáo nạn khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Công văn nêu rõ: Công ty TNHH Tam Sơn (tỉnh Vĩnh Phúc) tiếp tục có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ tố cáo nạn khai thác cát trái phép trên địa bàn xã An Khang, thành phố Tuyên Quang và xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang báo cáo việc giải quyết tình trạng khai thác cát trái phép lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/10/2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để UBND tỉnh Tuyên Quang biết, thực hiện.

Hoàng Tưởng