UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo phối hợp tuyên truyền BVMT bền vững

BVR&MT – Tiếp nối thành công của việc phối hợp tuyên truyền Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020, ngày 13/12 UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo phối hợp tuyên truyền BVMT bền vững trên địa bàn TP. Thái Nguyên với Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường.

Văn bản số 5612/UBND-TH ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên giao UBND thành phố Thái Nguyên phối hợp tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Ngày 13/12/2017 UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành văn bản số 5612/UBND-TH gửi UBND thành phố Thái Nguyên về việc phối hợp tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

Cụ thể: UBND tỉnh Thái Nguyên giao UBND thành phố Thái Nguyên chủ trì, phối hợp cùng với các đơn vị liên quan làm việc cụ thể với đại diện Tạp chí điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường, thống nhất nội dung và tổ chức cung cấp thông tin phục vụ việc tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường bền vững trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Văn bản số 5159/UBND-TH giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Tạp chí điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường tuyên truyền Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020.

Qua đây đã thể hiện uy tín, trách nhiệm, nội dung phong phú, thiết thực, tuyên truyền có hiệu quả, đúng tôn chỉ mục đích của Tạp chí điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường với chính quyền tỉnh Thái Nguyên qua những đợt phối hợp tuyên truyền trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy sự ổn định, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thái Nguyên.

Phượng Long