Tập trung triển khai kế hoạch trồng cây, trồng rừng

BVR&MT – Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch trồng cây, trồng rừng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp năm 2022, Đề án trồng một tỷ cây xanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 524/QĐTTg ngày 1/4/2021.

Đồng bào Hà Nhì tham gia trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Triển khai Chỉ thị số 9095/CT-BNN-TCLN ngày 30/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Nhâm Dần và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2022, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71 ngày 8/8/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW,…

Cùng với đó, xây dựng và triển khai kế hoạch trồng cây, trồng rừng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp năm 2022, Đề án trồng một tỷ cây xanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 524/QĐTTg ngày 1/4/2021, đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh.

Chủ rừng và các cơ đơn vị có liên quan rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với diễn biến của thời tiết; xác định cụ thể những vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao để bố trí nguồn nhân lực, vật lực để sẵn sàng ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng, không để cháy rừng lan rộng. Tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong thời kỳ cao điểm về cháy rừng; bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào khu vực rừng có nguy cơ cháy cao.

Đối với các cơ quan: Kiểm lâm, Công an, Quân đội và các lực lượng có liên quan tăng cường phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và cháy rừng. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, Tổng cục Lâm nghiệp yêu cầu các địa phương cần kiểm soát chặt chẽ các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng, nhất là các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên; kiên quyết thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan truyền thông địa phương và cấp ủy chính quyền cơ sở tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của Luật Lâm nghiệp.

Đáng chú ý, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng Công an, Quân đội và cơ quan chức năng trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, truy quét các “điểm nóng” về mua, bán, vận chuyển các loại lâm sản, động vật rừng (đặc biệt là các loài nguy cấp, quý hiếm) trái pháp luật; kiên quyết xóa bỏ các “điểm nóng” về phá rừng và khai thác lâm sản trái pháp luật. Xử lý nghiêm các tổ chức, đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tăng cường kiểm lâm đến các khu vực trọng điểm về cháy rừng, phá rừng để tham mưu cho cấp chính quyền cơ sở thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng; hướng dẫn các chủ rừng, hộ gia đình, cá nhân có biện pháp xử lý thực bì trong trồng rừng, sản xuất nông lâm nghiệp theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo dõi thường xuyên thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: http://kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng./.