Sự khác biệt giữa Chính phủ điện tử và Chính phủ số

BVR&MT – Theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, khác biệt cốt lõi của Chính phủ số, đó là sử dụng dữ liệu để ra quyết định và coi dữ liệu như là một loại tài nguyên mới, đó là chuyển đổi về cách thức ra quyết định của cơ quan chính quyền dựa trên các báo cáo bản giấy sang dựa trên dữ liệu phân tích, định lượng và tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Dương Minh Tuấn (Bà Rịa – Vũng Tàu) về sự khác biệt giữa Chính phủ điện tử và Chính phủ số, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Chính phủ điện tử là tin học hóa các quy trình đã có, trong khi Chính phủ số là cung cấp các dịch vụ mới theo nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt chú ý dịch vụ mới.

Theo Bộ trưởng, Chính phủ điện tử, tập trung vào dịch vụ công trực tuyến, tức là những dịch vụ công mà Chính phủ đã cung cấp rất nhiều năm nay (hiện cung cấp hơn 1.000 dịch vụ công trực tuyến). Chính phủ số thì chuyển mọi hoạt động của Chính phủ trên môi trường số và hoạt động dựa nhiều trên dữ liệu và cung cấp thêm các dịch vụ mới.

Chính phủ điện tử thì chủ yếu sử dụng công nghệ thông tin. Còn Chính phủ số thì sử dụng công nghệ số, nhất là các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

“Khác biệt cốt lõi của Chính phủ số, đó là sử dụng dữ liệu để ra quyết định và coi dữ liệu như là một loại tài nguyên mới, đó là chuyển đổi về cách thức ra quyết định của cơ quan chính quyền dựa trên các báo cáo bản giấy sang dựa trên dữ liệu phân tích, định lượng và tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Đó là sự kết nối và chia sẻ dữ liệu của các cơ quan nhà nước để người dân chỉ cần cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước. Các doanh nghiệp cộng đồng có thể sử dụng dữ liệu này để cung cấp thêm các dịch vụ mới”, Bộ trưởng lý giải.

Bộ trưởng cũng cho biết, thời gian qua Bộ TT-TT đã triển khai đồng bộ để thúc đẩy Chính phủ số. Cụ thể, về mặt pháp lý đã ban hành được nghị quyết về mở dữ liệu và kết nối dữ liệu. Về mặt dữ liệu thì hiện đã hoàn thiện 4/6 cơ sở dữ liệu quốc gia nền tảng.

“Còn hai cái là dữ liệu về dân cư thì đến tháng 2 sẽ ấn nút khai trương và tháng 7-2021 sẽ hoàn thiện. Đối với cơ sở dữ liệu về đất đai trong năm nay sẽ xong nền tảng để bắt đầu từ 2021 là bắt đầu nhập liệu”, Bộ trưởng nói.

Theo Bộ trưởng, về nền tảng kết nối trục liên thông, hiện trục quốc gia cũng đã hoàn thành và trục kết nối của các tỉnh và cấp bộ cơ bản năm nay cũng sẽ hoàn thành. Bên cạnh đó, Bộ TT-TT cũng đã khai trương một cổng dữ liệu quốc gia rất quan trọng là data.gov.vn, theo đó các dữ liệu quốc gia của Việt Nam sẽ được mở thông qua cổng này. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành quyết định về lộ trình mở dữ liệu và Việt Nam sẽ là một trong nước rất sớm thực hiện được việc này.

“Trong năm nay, Bộ TT-TT đã soạn thảo xong rồi, đang xin ý kiến các cơ quan và chắc là năm nay sẽ ký được chiến lược Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Lần đầu tiên Việt Nam chúng ta có một chiến lược để bảo đảm sự xuyên suốt qua nhiều nhiệm kỳ”, Bộ trưởng nói.