Sắp diễn ra Hội nghị tổng kết 10 năm nông thôn mới khu vực miền núi phía bắc

BVR&MT – Ngày 29/7, Tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương tổ chức buổi họp báo thông báo về Hội nghị tổng kết 10 năm nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc.

Họp báo chí : Hội nghị tổng kết 10 năm nông thôn mới khu vực miền núi phía bắc
Họp báo chí: Hội nghị tổng kết 10 năm nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc.

Thực hiện Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực của Chương trình) phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khu vực Miền núi phía Bắc tại TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (ngày 02 – 03/8/2019) do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì.

ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương
Ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương.

Tại buổi Họp báo, ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương cho biết, theo kế hoạch, ngoài kết quả đạt được trong 10 năm qua của Chương trình, Hội nghị sẽ tập trung đề xuất định hướng và giải pháp xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020 ở cấp thôn, bản và phát triển du lịch cộng đồng cho vùng miền núi phía Bắc (MNPB).

Bên cạnh đó, ông Trần Nhật Lam cũng thông tin thêm về các nội dung liên quan đến chuyến đi thực tế tại Sơn La phản ánh kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới tại các thôn bản, mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở những xã đặc biệt khó khăn, xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên cơ sở ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và phát huy lợi thế vùng miền, phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc thay đổi rõ rệt. Người dân đã phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia chuỗi giá trị; thu nhập ngày càng tăng, đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được nâng cao…

Đến hết tháng 6 năm 2019, khu vực MNPB đã có 603/2.280 xã (26,45%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 18,34% so với cuối năm 2015), không còn xã dưới 5 tiêu chí. Dự kiến đến hết năm 2019 có khả năng đạt 28,0% (hoàn thành sớm hơn 01 năm so với mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao các tỉnh Miền núi phía Bắc. Bình quân tiêu chí/xã đạt 12,28 tiêu chí (tăng 8,32 tiêu chí so với năm 2011 và tăng 4,14 tiêu chí so với năm 2015), thấp hơn so với bình quân chung của cả nước là 15,16 tiêu chí.

Cả vùng đã có 06 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (cả nước có 82 đơn vị). Theo báo cáo của các địa phương, dự kiến đến hết năm 2019, một số tỉnh khó khăn như Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái… đang khẩn trương hoàn thành hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận cho 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Việc những địa phương khó khăn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới có sức lan tỏa rất lớn, tạo động lực cho các tỉnh trong vùng phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo hướng chất lượng và bền vững.

Ngoài kết quả đạt được trong 10 năm qua của Chương trình, Hội nghị sẽ tập trung đề xuất định hướng và giải pháp xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020 ở cấp thôn, bản và phát triển du lịch cộng đồng cho vùng MNPB. Để chuẩn bị cho công tác truyền thông trước Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới khu vực Miền núi phía Bắc trước, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức Đoàn công tác báo chí đi thực tế tại tỉnh Sơn La, là một trong những địa phương tiêu biểu về cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới của vùng MNPB. Thời gian bắt đầu từ ngày 30/7/2019.

Chuyến đi thực tế sẽ tập trung vào các nội dung:

1. Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản tại các xã vùng cao miền núi phía Bắc (triển khai tiêu chí thôn, bản nông thôn mới; cải tạo cảnh quan môi trường; Quỹ phát triển thôn, bản;…).

2. Mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở những xã đặc biệt khó khăn.

3. Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên cơ sở ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và phát huy lợi thế vùng miền.

4. Phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Miền núi phía Bắc.

Văn Trì – Hà Linh