Lào Cai: Phạt 380 triệu đồng đối với 62 hộ phát luỗng rừng tự nhiên phòng hộ trái pháp luật

BVR&MT – Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với 62 hộ dân thôn Tống Hạ, xã Nậm Đét. Đây là vụ việc được đánh giá tương đối phức tạp, bởi số hộ vi phạm nhiều và người vi phạm bất hợp tác.

Hiện trường rừng tự nhiên phòng hộ thuộc Tiểu khu 168 bị người dân phát luỗng trồng quế.

Hiện trường rừng tự nhiên phòng hộ thuộc Tiểu khu 168 bị người dân phát luỗng trồng quế.
Trước đó, từ ngày 7/12/2019, có 62 hộ dân đã phát luỗng rừng tự nhiên phòng hộ trái pháp luật để trồng quế thuộc Tiểu khu 168, thôn Tống Hạ do UBND xã Nậm Đét và Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện là chủ quản lý với tổng diện tích thiệt hại gần 9 ha. Các hộ đã trồng 7 vạn cây quế trên diện tích đã phát luỗng.

Sau khi nhận được thông tin, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Hà đã phối hợp với UBND xã Nậm Đét họp dân, thông báo vi phạm, đồng thời tổ chức xác minh, thống kê diện tích rừng tự nhiên phòng hộ bị thiệt hại. Ngày 28/2/2019, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Hà đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với 62 hộ dân thôn Tống Hạ.

Biên bản vi phạm hành chính đối với các hộ dân.

Ngày 5/3/2020, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Hà đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với 62 hộ dân thôn Tống Hạ với số tiền 380 triệu đồng.

Cụ thể: căn cứ vào diện tích rừng tự nhiên phòng hộ bị thiệt hại, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Hà đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 36 hộ, mỗi hộ 7 triệu đồng; 25 hộ, mỗi hộ 5 triệu đồng; 1 hộ với số tiền 3 triệu đồng. Hiện, tất cả các hộ đã nộp tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Hà.

Cùng với đó, các hộ dân vi phạm cam kết nhổ bỏ toàn bộ số cây quế giống đã trồng trong rừng tự nhiên phòng hộ xong trong tháng 5/2020.

Hoàng Tôn (tổng hợp)