Hà Quảng: Xã Quý Quân đạt 10 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

BVR&MT – Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Quý Quân (Hà Quảng) đạt 10 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tình hình kinh tế – xã hội của xã trong năm 2020 có nhiều chuyển biến tích cực.

Để có thành quả trên ngay từ đầu năm UBND xã kịp thời đề ra những chủ trương, giải pháp, tập trung chỉ đạo các ngành và nhân đân cùng nỗ lực tháo gỡ khó khăn, tổ chức triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu đã đề ra. Cùng với sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và sự hưởng ứng của nhân dân trên từng lĩnh vực đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng.

Cho tới thời điểm hiện nay xã đạt 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới gồm: quy hoạch đồ án, thủy lợi, điện sinh hoạt , cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin truyền thông , lao động việc làm, Văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng – an ninh trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đường giao thông nông thôn được bê tông hóa.

Tình hình kinh tế – xã hội thời gian qua có nhiều bước phát triển, cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi tiếp tục chuyển theo hướng sản xuất hàng hóa; cây trồng mũi nhọn như ngô, lúa được quan tâm đầu tư, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất, sản lượng cây trồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ đông xuân đạt: 494,6/395,0 tấn đạt 125,2% chỉ tiêu giao. Các Chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được triển khai thực hiện, nguồn kinh phí được phân bổ đồng đều, hỗ trợ kinh phí chăm sóc giao khoán bảo vệ rừng; hỗ trợ lợn thương phẩm cho có 71 hộ, tổ chức thực hiện mô hình nông nghiệp dinh dưỡng năm 2020 tại 02 xóm Lũng Nhùng, Tềnh Cà Lừa.

Xã Quý Quân là một trong 14 xã của huyện Hà Quảng được Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng chọn triển khai dự án. Đến thời điểm hiện nay Ban quản lý Dự án xã đã chỉ đạo thành lập được 09 nhóm đồng sở thích với 113 thành viên. Ban quản lý Dự án xã phối hợp với Ban điều hành huyện hỗ trợ các nhóm đồng sở thích xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, quy chế hoạt động, quản lý vận hành nhóm.

Bên cạnh đó, công tác về an sinh xã hội luôn được đảm bảo, chất lượng giáo dục từng bước tiếp tục được nâng cao nhờ sự quan tâm lãnh chỉ đạo sát sao của các cấp các ngành, các trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo kế hoạch từ đầu năm học đã đề ra, giữ vững kỷ cương nề nếp chuyên môn, các chế độ thụ hưởng của học sinh luôn được các trường thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng. Công tác trồng rừng, phòng chống cháy rừng; tuyên truyền vận động nhân dân làm tốt công tác chăm sóc và nhận khoán rừng luôn thực hiện sát sao nhờ đó trên địa bàn xã không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Các công trình xây dựng trên địa bàn thường xuyên được theo dõi đảm bảo đúng tiến độ. Đặc biệt, đối với công tác an ninh – quốc phòng xã luôn luôn chú trọng và đặt lên hàng đầu, do đó trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Dưới sự lãnh chỉ đạo của UBND huyện, trực tiếp là sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự giám sát của HĐND, UBND xã đã có nhiều cố gắng trong hoạt động, điều hành tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh ở địa phương đúng theo chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước. Chấp hành, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu và kế hoạch của cấp trên giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn tồn tại những khó khăn như tốc độ tăng trưởng chậm, một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội còn thấp, chưa bền vững, đời sống và nhận thức của nhân dân còn hạn chế. Do tác động bất lợi của sự biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, tình hình dịch bệnh ảnh hưởng cây trồng, vật nuôi và đại dịch COVID-19 đã gây tổn thất lớn trong ngành chăn nuôi và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Trong giai đoạn tiếp theo, xã đặt ra phương hướng tập trung phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020, khắc phục những mặt hạn chế còn tồn tại, các ban ngành đoàn thể, cán bộ và nhân dân các dân tộc cùng ra sức thi đua tập trung phấn đấu, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 với quyết tâm cao, đồng bộ và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Hoàng Tôn