Hà Nội: Tập trung phòng ngừa tai nạn lao động trong lĩnh vực nông nghiệp

BVR&MT – Sở NN&PTNT Hà Nội đã ban hành Công văn số 1809/SNN-VP yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai phòng ngừa tai nạn lao động.

Theo đó, các đơn vị trong ngành Nông nghiệp Hà Nội tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 18/9/2013, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, Luật An toàn, vệ sinh lao động, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong thi công xây dựng, quản lý sử dụng các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, đặc biệt là người lao động phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; bố trí người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiểm định, khai báo các thiết bị an toàn…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về thiệt hại, sự cố mất an toàn lao động dẫn đến tai nạn lao động liên tục xảy ra trong thời gian qua. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn lao động đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh có nhiều nguy cơ gây mất an toàn, đặc biệt là các công trình xây dựng đối với nhóm lao động, tổ đội có thuê mướn lao động để cải tạo văn phòng, nhà xưởng, cơ sở sản xuất kinh doanh…

Song song thực hiện các nội dung trên, các đơn vị trong ngành Nông nghiệp Hà Nội chỉ đạo rà soát, thực hiện nghiêm việc quản lý an toàn lao động trong thi công các công trình nhà xưởng có sử dụng kết cấu vách ngăn tường bao che, tường ngăn kích thước lớn theo Công văn số 1914/BXD-GĐ, ngày 14-8-2019, của Bộ Xây dựng. Từ đó, kiên quyết đình chỉ thi công công trình xây dựng nếu không đảm bảo an toàn cho người lao động, xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động theo công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hoàng Tôn (tổng hợp)