Hà Nội: Phê duyệt Phương án tích nước các hồ chứa thủy lợi có nguy cơ mất an toàn năm 2020

BVR&MT – UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3338/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Phương án tích nước các hồ chứa thủy lợi có nguy cơ mất an toàn do thành phố quản lý năm 2020.

Một góc hồ Đồng Đò (Sóc Sơn).

Theo đó, Quyết định phê duyệt Phương án tích nước các hồ chứa thủy lợi có nguy cơ mất an toàn do thành phố Hà Nội quản lý năm 2020 (gồm các hồ: Hồ Bưởi, xã Khánh Thượng; hồ Yên Hồng, xã Tản Lĩnh; đập Lỗ Rắn, xã Thụy An; hồ Vai Bặn, xã Vân Hòa; đập Sẹt, xã Thụy An trên địa phận huyện Ba Vì; đập Vai Vàng, xã Tân Tiến; vai Đồng Ngà, xã Tân Tiến; hồ Bể Hoa, xã Thủy Xuân Tiên trên địa bàn huyện Chương Mỹ; hồ Sốc II, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai; hồ Gốc Si, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai và hồ Đồng Đò tại xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn.

UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Phương án tích nước của các đập, hồ chứa nước quy định tại Điều 1 Quyết định này; xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, khí hậu và tình hình mưa bão để tham mưu UBND thành phố có chỉ đạo kịp thời đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi; tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý, khai thác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi theo quy định; phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối, đề xuất bố trí kinh phí để đầu tư, duy tu, sửa chữa, chống xuống cấp đảm bảo an toàn công trình thủy lợi phục vụ sản xuất và phòng chống thiên trên địa bàn thành phố theo quy định.

UBND các huyện Ba Vì, Quốc Oai, Chương Mỹ, Sóc Sơn tổ chức xây dựng, bố trí lực lượng ứng cứu, vật tư, phương tiện thiết bị và các nội dung liên quan nhằm chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quản lý đảm bảo an toàn công trình thủy lợi; phối hợp chặt chẽ các Công ty thủy lợi rà soát các vùng hạ du đập, hồ chứa nước tập trung đông dân cư, khu kinh tế, khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt; xây dựng phương án và chủ động tổ chức sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi xảy ra ngập lụt.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách về pháp luật thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, nhân lực, năng lực ứng phó của người dân ở vùng hạ du đập.

Hoàng Tôn