Diễn đàn giám sát quản trị rừng lần thứ 2

BVR&MT – Ngày 17/01, Tại khách sạn Công đoàn Việt Nam TP. Hà Nội, diễn ra chương trình Diễn đàn giám sát quản trị rừng lần thứ 2. Nội dung chính diễn đàn là phổ biến cơ chế các bên liên quan tham gia giám sát thực thi Hiệp định VPA/FLEGT.

Diễn đàn vai trò của các tổ chức xã hội về giám sát quản trị rừng lần thứ hai.

Thực hiện Kế hoạch hợp tác khoa học công nghệ giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và Tổng cục Lâm nghiệp giai đoạn 2018-2019, trong đó có hoạt động tổ chức Diễn đàn giám sát quản trị rừng lần thứ hai, VUSTA phối hợp với Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) và các bên liên quan tổ chức Diễn đàn giám sát quản trị rừng lần thứ hai với chủ đề Cơ chế cho các tổ chức xã hội tham gia giám sát việc thực thi Hiệp định VPA/FLEGT tại Việt Nam.

Tham dự diễn đàn có ông Phạm Văn Điển Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, ông Phạm Văn Tân, Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, bà Vũ Thị Bích Hợp Trưởng Ban điều hành Mạng lưới VNGO – FLEGT; Đại diện Các tổ chức xã hội liên quan  tham dự diễn đàn.

Xem thêm:

Phát triển hệ thống giám sát, quản trị trong bảo vệ và phát triển rừng

Hội nghị quốc tế về khai thác gỗ trái phép tập trung thảo luận về VPA/FLEGT

Ông Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch VUSTA nhấn mạnh: Mục đích của diễn đàn là tập hợp và phát huy tối đa tiềm lực trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ thuộc hệ thống VUSTA tham gia đóng góp cho quá trình đàm phán và chuẩn bị thực hiện Hiệp định Đối tác tự nguyện (VPA/FLEGT). Thời gian qua, các thành viên đã tích cực chủ động triển khai các hoạt động tham vấn, tuyên truyền và phổ biến về VPA/FLEGT đến các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, chính quyền địa phương và người dân ở nhiều tỉnh.

Trong bối cảnh ấy, sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ và dân sự (NGO&CSO) có vai trò quan trọng trong nỗ lực giúp quản trị rừng tốt. Kinh nghiệm thế giới cho thấy, NGO/CSO giúp tăng tiến trình có sự tham gia, tính tự chủ, tính minh bạch, và trách nhiệm giải trình của các bên liên quan trong việc xây dựng và thực thi các chính sách có ảnh hưởng đến rừng và người dân.

Bà Nguyễn Tường Vân, Phó Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

Bà Nguyễn Tường Vân, Phó Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, Tổng Cục Lâm nghiệp trình bày những phổ biến nội dung, kiến thức về cam kết về giám sát và đánh giá trong hiệp định VPA/FLEGT và khung thực hiện chung với nội dung chính như sau: Phạm vi giám sát và đánh giá liên quan đến VPA; Đánh giá độc lập thường xuyên; Cơ chế khiếu nại và phản hồi; Giám sát hoạt động của VPA; Giám sát ngành lâm nghiệp/giám sát quản trị rừng; Kế hoạch và các bước tiếp theo cho việc giám sát đánh giá VPA.

Diễn đàn, đã được nghe nhiều đại biểu tham vấn, trình bày nhiều dự án như dự án: Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tuân thủ những yêu cầu về gỗ hợp pháp để tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp trong nước và quốc tế; Kết quả chương trình dự án giám sát tác động VPA đến hộ trồng rừng và doanh nghiệp chế biến gỗ quy mô nhỏ và siêu nhỏ.

Ông Phạm Văn Điển Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp.

Ông Phạm Văn Điển Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp đánh giá diễn đàn có nhiều sáng kiến mang tầm quốc gia, chúng ta nỗ lực và hành động để đưa sáng kiến mang tầm quốc tế, giữa Việt Nam với đối tác của Việt Nam với EU. Đặc biệt những đối tác quốc tế, ban quốc tế đang dự diễn đàn ngày hôm nay, đang hỗ trợ, giúp Việt Nam thực hiện tốt hiệp định VPA/FLEGT.

Từ ý kiến xây dựng của các đại biểu, đại diện các tổ chức xã hội tham gia tại diễn đàn. Ông Điển đánh giá cao những đóng góp, tổng kết với những nội dung sau: Sự tham gia của các bên liên quan cần tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Việt Nam, các điều ước mà Việt Nam  tham gia, dựa trên nhu cầu năng lực, chức năng nhiệm vụ của từng bên và đặc điểm của từng công việc. Chúng ta sử dụng chính những quy định của chính Hiệp định VPA/FLEGT để đánh giá và giám sát hiệp định này.

Văn Trì