Đề nghị kỷ luật tập thể, cá nhân đơn vị bảo tồn rừng lại đi phá rừng

BVR&MT – Liên quan loạt bài viết “Chuyện “động trời” tại Đồng Nai: Đơn vị bảo tồn rừng lại đi phá rừng?” mà Nhân Dân điện tử liên tục phản ánh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đồng Nai vừa ban hành kết luận thanh tra đột xuất.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai kiểm tra hiện trường nơi xảy ra vụ phá rừng sau khi Báo chí phản ánh.

Theo đó, qua thanh tra, xác định hành vi phá rừng trái pháp luật và đề nghị xử lý kỷ luật tập thể, cá nhân liên quan của Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Khu bảo tồn).

Theo kết luận Thanh tra do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai Huỳnh Thành Vinh ký, mục đích phát dọn cây bụi dây leo ở thửa đất 151a, ấp 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu để thực hiện đề tài Nghiên cứu bảo tồn gen cây thuốc đặc hữu, quý hiếm vùng Đông Nam Bộ. Thế nhưng, qua kiểm tra địa điểm ươm trồng, nằm ở khoảng 1, tiểu khu 126, không phải thửa đất 151a, nơi có diện tích cây rừng bị đốn hạ. Ngoài ra, không có hồ sơ tài liệu nào thể hiện có sự bàn bạc, thống nhất trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Khu bảo tồn để tác động vào thửa 151a.

Kết luận thanh tra xác định, tại thửa 151a, có 91 cây rừng bị đốn hạ, trong đó có 90 cây có đường kính từ 10 đến 40 cm, tổng khối lượng gỗ phát hiện tại hiện trường là hơn 12m3. Tổng diện tích rừng bị phá là 4.222m2.

Cũng theo kết luận thanh tra, việc Khu bảo tồn phát dọn cây để kịp tiến độ thực hiện đề tài khoa học đã được phê duyệt, nhưng đây không phải là cơ sở để chặt cây rừng trên thửa đất 151a, khi chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép. Hành vi này bị cấm theo quy định của Luật Lâm nghiệp. Đồng thời, đây là hành vi phá rừng trái pháp luật được quy định tại Điều 20, Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25-4-2019 của Chính phủ.

Kết luận thanh tra cũng xác định, trách nhiệm dẫn đến vi phạm thuộc về Giám đốc Khu bảo tồn, là người đứng đầu và trực tiếp chỉ đạo công tác lâm nghiệp. Ngoài ra, các tập thể, cá nhân của Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn, Phòng Kỹ thuật lâm sinh đất đai cũng chịu trách nhiệm chính vì khảo sát, đề xuất, quản lý trong quá trình tác động vào rừng.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai đề nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Khu bảo tồn tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan hành vi phá rừng trái pháp luật. Trên cơ sở đó, có hình thức xử lý kỷ luật cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền và kiến nghị xử lý cán bộ thuộc diện tỉnh quản lý.

Cùng với đó, lập phương án khắc phục hậu quả do việc phá rừng gây ra. Đối với Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, có trách nhiệm lập hồ sơ xử phạt hành chính Khu bảo tồn theo đúng quy định pháp luật và theo dõi, kiểm tra việc khắc phục rừng bị phá của Khu bảo tồn.