Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019 – 2025

BVR&MT – Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai tuyên truyền phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019 – 2025.

Chủ động ngăn chặn dịch bệnh gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan

Theo kế hoạch số 3066/KH-STTTT, nội dung tuyên truyền kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh, nguy cơ dịch tái phát trên diện rộng, nguy cơ xâm nhiễm của các chủng vi rút cúm nguy hiểm vào Việt Nam và địa bàn thành phố. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi người dân, không sử dụng gia cầm không rõ nguồn gốc, gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch; vận động người dân tự giác báo cáo khi phát hiện gia cầm bị bệnh, gia cầm nghi mắc bệnh, giảm thiểu các hành vi làm dịch phát sinh và lây lan dịch bệnh. Thông tin, tuyên truyền hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng để tiêu diệt tác nhân gây bệnh trong môi trường chăn nuôi… Tuyên truyền rộng rãi, với nhiều hình thức, loại hình phong phú về các biện pháp phòng ngừa; kết quả công tác phòng, chống bệnh cúm gia cầm; các mô hình hiệu quả trong công tác phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn thành phố.

Về hình thức tuyên truyền: Tăng cường tin, bài, phóng sự… về công tác phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên hệ thống báo chí thành phố và các báo Trung ương có chương trình phối hợp với UBND thành phố. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền của các loại hình thông tin cơ sở (đài truyền thanh, tuyên truyền viên và báo cáo viên cơ sở, bảng tin công cộng, bảng tin điện tử…) về công tác phòng, chống bệnh cúm gia cầm của các địa phương. Thông tin công tác triển khai và kết quả phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội, cổng thông tin điện tử các sở: NN&PTNT, Thông tin và Truyền thông và UBND các quận, huyện, thị xã để người dân biết, chủ động phòng ngừa.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị trong tuyên truyền phản ánh kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của thành phố và công tác triển khai phòng, chống bệnh cúm gia cầm của các cấp, ngành, đơn vị trên địa bàn thành phố. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền tại các vùng, cơ sở chăn nuôi gia cầm, chế biến sản phẩm gia cầm và nơi công cộng (chợ, nơi hội họp của thôn, xã)…

Hoàng Tôn

/