Đất “quy hoạch treo” có được cấp sổ đỏ?

BVR&MT – Bạn đọc hỏi: Trước đây nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất của gia đình tôi để làm dự án. Tuy nhiên, sau đó lại có công văn trả lại đất cho một số hộ để người dân tiếp tục canh tác, sử dụng. Gia đình tôi có đến phòng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ nhưng không làm được với lý do đất của tôi đang trong quy hoạch treo. Vậy tôi có làm được sổ đỏ không?

Về vấn đề này báo Tin tức xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 như sau:

– Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

 – Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.