Đà Nẵng trồng hơn 1 triệu cây xanh trong 3 năm

BVR&MT – Sau ba năm thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các sở, ban, ngành và địa phương đã tích cực tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng Lễ phát động Tết trồng cây và thực hiện trồng cây, trồng rừng với số lượng hơn 1,024 triệu cây xanh.

Người dân tham gia trồng cây gỗ lớn tại xã Hòa Bắc.

Trong đó, 121.570 cây xanh phân tán và trồng mới 902.741 cây xanh tập trung, tương đương với gần 561,8ha. Tổng nguồn lực thực hiện đề án trong 3 năm hơn 35,34 tỷ đồng.

Các loại cây trồng là cây bản địa (giáng hương, chò đen, sao đen, lát hoa); với rừng sản xuất chủ yếu là loài cây mọc nhanh, sinh trưởng phát triển tốt; đối với giống cây lâm nghiệp chính thực hiện quản lý giống theo quy định.

Hằng năm, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đều chỉ đạo các đơn vị ra quân Tết trồng cây. Đồng thời, các đơn vị thường xuyên giám sát, quản lý, chăm sóc bảo vệ cây đã trồng và chuẩn bị nguồn cây giống để tiếp tục thực hiện Đề án của Thủ tướng đạt được mục tiêu đã đề ra.

Theo đó, đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến hết năm 2025, toàn thành phố trồng được 5 triệu cây xanh tập trung và phân tán các loại.

Để hoàn thành mục tiêu của đề án, các sở, ban, ngành và địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch trồng cây xanh, trồng rừng giai đoạn 2024-2025 với tổng số lượng hơn 2,133 triệu cây. Trong đó, trồng tập trung hơn 1,263 triệu cây, tương ứng 960ha, trồng cây phân tán là 870.000 cây.

NGUỒNnhandan.vn
Tags: ,
CHIA SẺ