Chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học về đánh giá tác động của các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trong triển khai quy hoạch khu du lịch Quốc gia Mộc Châu

BVR&MT – Vừa qua, ngày 19/12, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và lãnh đạo huyện Mộc Châu, Vân Hồ về công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học về đánh giá tác động của các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trong triển khai quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu.

Họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học về đánh giá tác động của các quy hoạch
phát triển ngành, lĩnh vực trong triển khai quy hoạch khu du lịch Quốc gia Mộc Châu.

Việc tổ chức Hội thảo nhằm đánh giá một cách khách quan tác động của việc triển khai xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, nhất là ba khu du lịch trọng điểm gồm: Trung tâm nghỉ dưỡng Mộc Châu, trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu, trung tâm vui chơi, giải trí Mộc Châu với quy mô khoảng 1.500 ha; đưa ra các giải pháp, định hướng phát triển các quy hoạch liên quan khi triển khai xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu; xây dựng các sản phẩm du lịch mang tính đặc thù của địa phương gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo phát triển hợp lí không gian các ngành nghề truyền thống (đàn bò sữa, cây chè), giữ gìn văn hóa truyền thống của địa phương; chủ động giải quyết các xung đột phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương (môi trường, nông nghiệp, văn hóa, du lịch).

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo huyện Mộc Châu và đại diện các đơn vị, sở, ngành báo cáo một số nội dung chuẩn bị cho Hội thảo như: kế hoạch tổ chức, chương trình Hội thảo; các nội dung, tài liệu liên quan đến đánh giá tác động của các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trong triển khai quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu; các nội dung liên quan về tác động của ngành kinh tế đến du lịch Mộc Châu; các giải pháp phát triển du lịch Mộc Châu…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh thống nhất thời gian tổ chức Hội thảo trong 1 ngày vào 28/12/2017, tại khách sạn Mường Thanh (Mộc Châu), thống nhất nội dung Hội thảo. Đề nghị đơn vị chuẩn bị Hội thảo soạn thảo hoàn thiện Đề dẫn nêu rõ chủ đề của Hội thảo; bổ sung khu trưng bày giới thiệu về du lịch Mộc Châu tại hội thảo. Đồng thời, phân công huyện Mộc Châu chuẩn bị về điều kiện cơ sở vật chất, khánh tiết; xây dựng Kỷ yếu của Hội thảo và báo cáo kết quả Hội thảo… Các đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phối hợp với UBND huyện Mộc Châu chuẩn bị mọi điều kiện chu đáo, đảm bảo cho Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp.