Chủ động kiểm tra công trình xây dựng, các kết cấu công cộng nhằm đảm bảo an toàn trong ứng phó với áp thấp nhiệt đới

BVR&MT – BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có Công điện khẩn số 250/TB-PCTT về việc chủ động kiểm tra tại các công trình xây dựng, các kết cấu công cộng ngoài trời nhằm đảm bảo an toàn trong ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và mạnh lên thành bão.

Đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh: NCHMF.

Tiếp theo Công văn “Khẩn” số 249/PCTT ngày 29 tháng 10 năm 2019 về triển khai các phương án, kế hoạch, biện pháp tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và có thể mạnh lên thành bão.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị ứng phó như sau:

1. Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ khẩn trương kiểm tra, rà soát tại các công trình xây dựng do đơn vị quản lý, yêu cầu tạm thời ngưng thi công và thực hiện hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tại các nhà ở, xưởng, công trình, công trường đang thi công để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

2. Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương kiểm tra, rà soát các công trình xây dựng, các kết cấu công cộng ngoài trời trên địa bàn quản lý; có biện pháp nhắc nhở, vận động chủ đầu tư, đơn vị thi công có biện pháp chẳng chồng, gia cô, tạm ngưng thi công để đảm bảo an toàn cho người và tài sản. (Lưu ý. chủ đầu tư, đơn vị thi công không thực hiện có thể sử dụng biện pháp cưỡng chế tháo dỡ đối với các công trình không đảm bảo an toàn).

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin và Trung tâm Thể dục Thể thao huyện khẩn trương kiểm tra, Tà soát các công trình công cộng ngoài trời trên địa bàn huyện; có biện pháp chẳng chống, gia cố hoặc tháo dỡ công trình nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

4. Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện phối hợp Phòng Quản lý đô thị đảm bảo công tác chặt, tỉa cành, nhánh cây xanh dễ ngã đỗ, không để ảnh hưởng đến tính mạng, ùn tắc giao thông do ngã, đổ cây xanh khi mưa to gió lớn.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện.

Thạch Thảo