Buôn Ma Thuột: Phát triển mô hình điểm về du lịch cộng đồng

BVR&MT – UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Công văn số 4022/UBND-KGVX gửi Sở VHTTDL, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc hỗ trợ phát triển mô hình điểm về du lịch cộng đồng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất việc triển khai hỗ trợ phát triển mô hình điểm về du lịch cộng đồng tại buôn Tuôr, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột sau khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025.

Để triển khai thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động liên hệ đơn vị tư vấn để tư vấn xây dựng mô hình điểm về du lịch cộng đồng tại buôn Tuôr, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, làm mô hình mẫu để có cơ sở nhân rộng, phát triển du lịch cộng đồng tại các buôn khác có tiềm năng trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, giao UBND thành phố Buôn Ma Thuột chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ban tự quản buôn Tuôr, xã Hòa Phú tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền và vận động người dân trong buôn giữ gìn nét sinh hoạt văn hóa truyền thống, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự; không đầu tư hoặc cho thuê nhà dài để sửa chữa phục vụ các hoạt động du lịch, dịch vụ khác mang tính tự phát trong thời điểm hiện tại… để đảm bảo giữ nguyên hiện trạng, nét hoang sơ hiện có của buôn nhằm phục vụ tốt việc triển khai xây dựng mô hình điểm về du lịch cộng đồng trong thời gian tới.

Thạch Thảo