Bộ TT&TT giảm thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

BVR&MT – Ngày 21/11, Tổ công tác của Thủ tướng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng làm tổ trưởng đã tới làm việc với Bộ TT&TT.

Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với Bộ TT&TT. Ảnh: Xuân Lộc

Theo báo cáo của Bộ TT&TT, sau khi luật Báo chí 2016 được Quốc hội thông qua, Bộ đã chủ động rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực báo chí. Sau khi rà soát, Bộ đề xuất bãi bỏ 15 TTHC, thay thế 3 TTHC từ hình thức cấp phép sang thông báo.

Đến nay, lĩnh vực báo chí chỉ còn 28 TTHC, nhiều hình thức cấp phép đã được chuyển đổi hoặc bãi bỏ.

Bộ TT-TT,Bộ trưởng Trương Minh Tuấn,Bộ trưởng Mai Tiến Dũng,thủ tục hành chính,báo chí
Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với Bộ TT&TT. Ảnh: Xuân Lộc
Bên cạnh đó, bộ thủ tục lĩnh vực PTTH&TTĐT đã được đồng bộ, đề xuất cắt giảm từ 65 xuống còn 57, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước, công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Đối với quy định về hồ sơ, quy trình thủ tục cấp, sửa đổi bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử và mạng xã hội, Bộ TT&TT đã đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, hủy bỏ 4 quy định.

Từ đầu năm 2016 đến nay, Bộ đã cắt giảm 51 TTHC (16%). Hiện nay, bộ TTHC của Bộ đã được chuẩn hóa và ban hành. Hiện Bộ TT&TT có 274 TTHC.

Ngoài ra, việc phân cấp quản lý TTHC của Bộ luôn được thực hiện theo đúng quy định. Đến nay, Bộ thực hiện việc cấp cho các địa phương 50 TTHC.

Cũng theo báo cáo, tính từ đầu năm đến nay, tổng số nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao Bộ TT&TT là 528 nhiệm vụ. Trong đó, đã hoàn thành 308 nhiệm vụ, 4 nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn, 216 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn.

Văn bản chậm, thay người là nhanh nhất

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, trên cơ sở những báo cáo của Bộ TT&TT, tổ công tác sẽ báo cáo Thủ tướng, VPCP sẽ cùng với các bộ ngành xử lý những vấn đề liên quan.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu rõ vấn đề đang được Thủ tướng đặc biệt quan tâm, đó là xây dựng Chính phủ điện tử, thương mại điện tử, TP thông minh, ứng dụng CNTT… Vì vậy, VPCP họp rất nhiều về ứng dụng CNTT và rất hạn chế phát hành văn bản.

Từ việc ứng dụng CNTT trong làm việc, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, công việc chậm, tắc ở khâu nào, liên quan đến cán bộ nào chỉ cần kiểm tra trên hệ thống là biết hết.

“Văn bản chậm chỉ có thay người là nhanh nhất. Ứng dụng CNTT tất cả đều lưu trên hệ thống nên không ông nào giấu được gì”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Ông đánh giá Bộ TT&TT đã thực hiện rất tốt, chuyên nghiệp. Những mặt tích cực của Bộ TT&TT cần tác động đến các bộ ngành, địa phương khác làm sao cùng chuyển động mạnh mẽ.

“Làm sao để các bộ ngành, địa phương cùng quan tâm đến định hướng cụ thể của Chính phủ như tập trung thúc đẩy tăng trưởng, cải cách hành chính, kỷ cương công vụ. Đồng thời tạo sự chuyển động mạnh mẽ, tránh tình trạng trên nóng dưới lạnh”, ông Mai Tiến Dũng nói.

Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết, với 3 nhiệm vụ mà Bộ chưa hoàn thành, ông xin chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

Bộ trưởng cũng hứa sẽ hoàn thành 2 nhiệm vụ trong tháng 11 này, 1 nhiệm vụ trong tháng 12 và hơn 200 nhiệm vụ khác sẽ phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch.

Đồng thời, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục rà soát tất cả các văn bản, thủ tục để giảm bớt TTHC với tinh thần tạo điều kiện doanh nghiệp hoạt động theo đúng pháp luật.