24 Hệ thống di sản nông nghiệp quan trọng toàn cầu mới trên thế giới

BVR&MT – Các Hệ thống Di sản Nông nghiệp Quan trọng Toàn cầu mới được lựa chọn và chỉ định từ năm 2018 tại 12 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Tây Ban Nha, Ecuador, Iran, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc và Maroc.

(Ảnh minh họa. Nguồn: China Daily)

Ngày 22/5, Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) đã trao chứng nhận cho 24 Hệ thống Di sản Nông nghiệp Quan trọng Toàn cầu (GIAHS) mới trên thế giới.

Đây là 24 địa điểm được lựa chọn và chỉ định từ năm 2018 tại 12 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Tây Ban Nha, Ecuador, Iran, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc và Maroc.

Phát biểu tại buổi lễ trao chứng nhận, Tổng Giám đốc FAO Khuất Đông Ngọc (Qu Dongyu) cho biết nhiều GIAHS đã trở thành các khu bảo tồn đa dạng sinh học trên thế giới.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp bảo tồn đa dạng sinh học và đa dạng thực phẩm trong bối cảnh hệ thống nông nghiệp-lương thực và các khu vực nông thôn hiện nay. Ông khẳng định đây là cách thiết thực nhất để nâng cao nhận thức của cộng đồng về đa dạng sinh học.

Quan chức FAO cũng nêu rõ các hệ thống di sản nông nghiệp sẽ giúp giới thiệu các hoạt động nhằm tìm ra giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học, đặc biệt là ở cấp địa phương.

Trong số 24 hệ thống mới được công nhận, có 4 hệ thống nằm tại Trung Quốc. Giới chức nước này khẳng định sẵn sàng tăng cường đầu tư hơn nữa vào việc phát triển GIAHS và góp phần bảo vệ an ninh lương thực toàn cầu nhằm thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững năm 2030.

GIAHS là sáng kiến hợp tác toàn cầu hàng đầu của FAO, ra đời năm 2002. Mục tiêu chung của hợp tác là để xác định và bảo vệ các di sản nông nghiệp quan trọng, cũng như bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan, hệ thống tri thức và văn hóa xoay quanh các di sản này. Hiện nay, FAO đã công nhận 74 hệ thống GIAHS trên khắp thế giới.