Yêu cầu lọc hóa dầu Nghi Sơn xử lý nước thải trước khi xả ra biển

BVR&MT – Ông Nguyễn Văn Thi, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết các thông số môi trường về nước thải trong quá trình vận hành và chạy thử nghiệm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn đã đạt tiêu chuẩn.

Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép công ty này được xả nước thải ra biển theo hình thức tự chảy đến hết ngày 28/2/2018.

Nguồn tiếp nhận nước thải là vùng biển ven bờ thuộc xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa); nước thải xả ra biển theo hình thức tự chảy 24 giờ/ngày đêm với lưu lượng lớn nhất 500m3/ngày đêm.

Chất lượng nước xả thải ra môi trường của công ty không vượt quá mức tối đa cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp). Cụ thể chỉ số nhiệt độ đo được thấp hơn 40 độ C, chì: 0,715 mg/lít nước, thủy ngân: 0,0143 mg/lít nước, tổng xianua 0,143 mg/lít nước…

Quá trình xả thải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn quan trắc liên tục lưu lượng nước thải qua đồng hồ đo lưu lượng xả thải tại vị trí trước khi đấu nối vào kênh thoát nước thải dẫn ra vùng biển ven bờ.

Công ty phải quan trắc định kỳ chất lượng nước biển ven bờ tại 3 vị trí: Điểm xả nước thải, cách điểm xả thải 500m về phía Bắc và cách điểm xả thải 500m về phía Nam; tần suất quan trắc 3 tháng/lần.

Ngoài ra, công ty phải thu gom, vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình, công nghệ đã trình bày trong hồ sơ đề nghị cấp phép; bảo đảm các thông số chất lượng nước thải luôn đạt quy chuẩn cho phép.

Trong quá trình xả thải nếu có sự cố liên quan đến ô nhiễm nguồn nước, công ty phải dừng ngay việc xả thải để khắc phục sự cố môi trường.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia kiểm tra, giám sát về chất lượng nước thải của Công ty Trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn.