Yên Sơn – Tuyên Quang: Giảm được 5.846 hộ nghèo sau 3 năm thực hiện Chương trình MTQG

BVR&MT – Sau 3 năm thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã giảm được 5.846 hộ nghèo, chiếm 13,94% tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện, bình quân mỗi năm Yên Sơn giảm được 4,64%.

 

Theo kết quả tổng điều tra, đầu năm 2016 toàn huyện Yên Sơn có 11.446 hộ nghèo, chiếm 26,24% và 4.312 hộ cận nghèo chiếm 9,89%; Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, đến cuối năm 2018, toàn huyện Yên Sơn còn 5.600 hộ nghèo, chiếm 12,30%.

Công tác giảm nghèo ngay từ giai đoạn đầu luôn được Các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ giảm nghèo. Các chế độ, chính sách hỗ trợ được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng và có hiệu quả. Trong đó, đã hỗ trợ cho 7.778 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vay 300.929 triệu đồng để phát triển sản xuất; hỗ trợ nhà ở cho 290 hộ, doanh số cho vay là 7.236 triệu đồng;… cùng nhiều chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường; và hỗ trợ phát triển sản xuất theo các Nghị quyết, Quyết định của nhà nước.

Để công tác giảm nghèo đi vào chiều sâu và bền vững, Yên Sơn đã thực hiện lồng ghép nhiều giải pháp như: chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho hộ nghèo; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nỗ lực, sáng tạo trong việc phối hợp với các địa phương thực hiện các chính sách giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ hội viên thay đổi cách thức làm ăn, hỗ trợ phát triển sản xuất và phát triển các mô hình điển hình.

Tại hội nghị đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. ông Đỗ Xuân Trường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện cho biết: trong 3 năm thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên trong quá trình triển khai vẫn còn những mặt tồn tại,hạn chế, nghiêm túc phê bình các địa phương chưa hoàn thành kế hoạch giảm nghèo. Ông Đỗ Xuân Trường yêu cầu các xã làm tốt công tác giảm nghèo cần chia sẻ kinh nghiệm để các địa phương khác học tập, và các xã chưa hoàn thành kế hoạch cần nêu ra những khó khăn để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. 

Phượng Long