Yên Minh – Hà Giang: Kết quả bước đầu sau hơn 7 năm triển khai xây dựng NTM

BVR&MT – Yên Minh là một trong 4 huyện thuộc vùng Cao nguyên đá và cũng là một trong 6 huyện nghèo của tỉnh Hà Giang được thụ hưởng các chính sách theo Nghị quyết 30a của Chính phủ (gồm huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, Hoàng Su Phì và huyện Xín Mần). Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện Yên Minh là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số như Mông, La Chí, Pu Péo, Nùng, Hoa, Giấy….trình độ dân trí thấp; các điều kiện về cơ sở hạ tầng còn vô cùng khó khăn, thiếu thốn; tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao…

Người dân xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về Chương trình xây dựng Nông thôn mới, sau hơn 7 năm triển khai thực hiện (từ năm 2011 đến tháng 6/2018), huyện Yên Minh đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ, tạo nên những khởi sắc mới, làm thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn của một huyện nghèo.

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Minh, sau hơn 7 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới, huyện Yên Minh đã nhận được sự đồng thuận từ phía người dân, sự tham gia hưởng ứng mạnh mẽ của các lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. Qua các đợt do huyện và các xã phát động với nội dung “Chung sức xây dựng Nông thôn mới”, Chương trình đã nhận được sự quyên góp ủng hộ với số tiền trên 4,8 tỷ đồng; vận động người dân đóng góp được 980 nghìn ngày công lao động, tương đương với giá trị trên 95 tỷ đồng; người dân các xã trên địa bàn của huyện đã hiến được trên 180.500 m2 đất để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn; mở mới được 243,90 km đường giao thông nông thôn; tu sửa và nâng cấp được trên 368 km đường giao thông nông thôn. Trong hơn 7 năm triển khai Chương trình xây dựng Nông thôn mới, huyện Yên Minh đã triển khai thành công 59 mô hình về trồng trọt và chăn nuôi đối với các cây trồng và vật nuôi giống mới mang lại hiệu quả kinh tế cao và có tính nhân rộng trên địa bàn. Đã có 239/282 thôn của huyện xây dựng được “Quỹ phát triển thôn” với số tiền trên 1,8 tỷ đồng và 17/17 xã của huyện đã hoàn thành quy hoạch về xây dựng nông thôn mới….

Từ những kết quả sau hơn 7 năm triển khai Xây dựng Nông thôn mới, bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện Yên Minh đã có nhiều khởi sắc mới. Cụ thể, nếu như khi bắt đầu triển khai Xây dựng nông thôn mới vào năm 2011 và căn cứ theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới thì xã cao nhất của huyện Yên Minh cũng chỉ đạt được 3 tiêu chí; nhưng đến cuối năm 2017, trên địa bàn huyện Yên Minh  đã có 2 xã là xã Mậu Duệ và xã Phú Lũng đạt chuẩn Nông thôn mới; 8 xã đạt từ 12 – 15 tiêu chí và 7 xã đạt 8 tiêu chí. Cũng nhờ phong trào Xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Yên Minh được giảm từ 35,7 % vào cuối năm 2011 xuống còn 31,5 % vào cuối năm 2017. Bên cạnh đó, người dân của huyện Yên Minh đã đẩy mạnh đầu tư cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp góp phần nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích và thúc đẩy quá trình xóa đói, giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn của huyện.

Ông Hoàng Quang Hoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Minh cho biết: Xây dựng Nông thôn mới là mục tiêu quan trọng và lâu dài của cấp ủy, chính quyền và của mọi tầng lớp nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Yên Minh. Qua hơn 7 năm triển khai Chương trình Xây dựng Nông thôn mới đã mang lại sự thay đổi tại các vùng nông thôn, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân trong huyện về xây dựng Nông thôn mới và đẩy mạnh công cuộc xóa đói, giảm nghèo đối với người nông dân trên địa bàn của huyện trong giai đoạn trước mắt và lâu dài.

CTV Văn Phú