Yên Bái xử phạt doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

BVR&MT – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Thế Phước vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 284 triệu đồng, đối với Chi nhánh Yên Bái – Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tích hợp Anifer, địa chỉ tại thôn An Khang, xã Đông An, huyện Văn Yên, do có nhiều hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi lợn.

Khu trang trại lợn tại xã Đông An, huyện Văn Yên.

Theo đó, Chi nhánh bị phạt 70 triệu đồng đối với hành vi thực hiện không đúng một trong các nội dung của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; 64 triệu đồng đối với hành vi xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5; 150 triệu đồng do xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật trong trường hợp thải lượng nước thải từ 400m3/ngày đến dưới 600m3/ngày (theo Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đã được UBND tỉnh Yên Bái cấp, lưu lượng xả nước thải lớn nhất là 470m3/ngày đêm).

Tỉnh Yên Bái yêu cầu Chi nhánh yên Bái – Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tích hợp Anifer, phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; rà soát, cải tạo công trình xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định.

Được biết, trang trại nuôi lợn Chi nhánh Yên Bái – Công ty Cổ phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao tích hợp Anifer hoạt động từ cuối năm 2021, trên diện tích gần 32ha, tổng vốn đầu tư gần 136 tỷ đồng. Quy mô công suất là 2.400 lợn nái và 24.000 lợn thịt/lứa, kết hợp với sản xuất 5.000 tấn phân hữu cơ và trồng cây ăn quả.

Qua kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái giữa tháng 7/2022, đã yêu cầu dừng ngay việc tăng quy mô đàn lợn để tập trung khắc phục sự cố về môi trường; tập trung rà soát và hoàn thiện đầu tư đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường tại trang trại, thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2022.a