Yên Bái: Xử lý hàng chục bãi tập kết cát sỏi trái phép

BVR&MT – Ông Vũ Văn Tỉnh – Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái cho biết, Thanh tra Sở vừa ra quyết định xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai và môi trường đối với 18 tổ chức, cá nhân tập kết cát sỏi trái phép với tổng số tiền xử phạt trên 270 triệu đồng; đồng thời, yêu cầu 16 trường hợp phải khôi phục trả lại nguyên trạng về đất nông nghiệp như ban đầu, trước khi các tổ chức, cá nhân này vi phạm.

Một bãi tập kết cát sỏi trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Yên Bái, trước đó, Đoàn Thanh tra liên ngành tỉnh Yên Bái do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì đã tiến hành thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động của các bãi tập kết cát, sỏi trên địa bàn thành phố Yên Bái và các huyện Trấn Yên, Yên Bình.

Trong quá trình thanh tra, Đoàn đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại 24 bãi tập kết cát, sỏi trên địa bàn các huyện, thành phố nói trên. Qua đó, phát hiện có 18 điểm tập kết cát sỏi của các hộ gia đình, cá nhân tự ý chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, với diện tích trên 16.000 mét vuông để mở bến, bãi tập kết cát sỏi. Một số hộ gia đình, cá nhân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trong thời gian dài và đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tiếp tục vi phạm. Hầu hết các điểm tập kết cát, sỏi đều chưa có hồ sơ, thủ tục pháp lý về lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định…

Đoàn Thanh tra đã kiến nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh, tập kết cát, sỏi của 18 trường hợp do tập kết cát, sỏi trái phép trên đất nông nghiệp, xử phạt hành chính 16 trường hợp về lĩnh vực đất đai, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính về lĩnh lực đất đai, môi trường đối với 18 tổ chức, cá nhân. Đoàn thanh tra cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân trên chỉ được phép hoạt động trở lại khi đã có đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về đất đai, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Cũng theo ông Vũ Văn Tỉnh, thời gian qua, việc quản lý bến bãi của chính quyền ở một số địa phương chưa thực sự quyết liệt nên xảy ra tình trạng tổ chức, cá nhân mở bến bãi tập kết cát sỏi khi chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép hoạt động. Mặt khác, phần lớn các doanh nghiệp khai thác cát sỏi thuê lại đất nông nghiệp của các hộ dân để làm bãi tập kết kinh doanh cát sỏi, vì vậy gây khó khăn rất nhiều cho các cơ quan chức năng trong quá trình thanh tra.

Thời gian tới, Yên Bái tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân về các quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường; đặc biệt là công tác quản lý, sử dụng đất đai và việc xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Đồng thời, tỉnh yêu cầu các huyện, thị, thành phố trực thuộc chủ động có kế hoạch tổ chức lực lượng ngăn chặn, xử lý hoạt động tập kết, kinh doanh cát, sỏi trái phép trên địa bàn quản lý.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Yên Bái, trước đó, Đoàn Thanh tra liên ngành tỉnh Yên Bái do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì đã tiến hành thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động của các bãi tập kết cát, sỏi trên địa bàn thành phố Yên Bái và các huyện Trấn Yên, Yên Bình.

Trong quá trình thanh tra, Đoàn đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại 24 bãi tập kết cát, sỏi trên địa bàn các huyện, thành phố nói trên. Qua đó, phát hiện có 18 điểm tập kết cát sỏi của các hộ gia đình, cá nhân tự ý chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, với diện tích trên 16.000 mét vuông để mở bến, bãi tập kết cát sỏi. Một số hộ gia đình, cá nhân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trong thời gian dài và đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tiếp tục vi phạm. Hầu hết các điểm tập kết cát, sỏi đều chưa có hồ sơ, thủ tục pháp lý về lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định…

Đoàn Thanh tra đã kiến nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh, tập kết cát, sỏi của 18 trường hợp do tập kết cát, sỏi trái phép trên đất nông nghiệp, xử phạt hành chính 16 trường hợp về lĩnh vực đất đai, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính về lĩnh lực đất đai, môi trường đối với 18 tổ chức, cá nhân. Đoàn thanh tra cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân trên chỉ được phép hoạt động trở lại khi đã có đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về đất đai, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Cũng theo ông Vũ Văn Tỉnh, thời gian qua, việc quản lý bến bãi của chính quyền ở một số địa phương chưa thực sự quyết liệt nên xảy ra tình trạng tổ chức, cá nhân mở bến bãi tập kết cát sỏi khi chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép hoạt động. Mặt khác, phần lớn các doanh nghiệp khai thác cát sỏi thuê lại đất nông nghiệp của các hộ dân để làm bãi tập kết kinh doanh cát sỏi, vì vậy gây khó khăn rất nhiều cho các cơ quan chức năng trong quá trình thanh tra.

Thời gian tới, Yên Bái tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân về các quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường; đặc biệt là công tác quản lý, sử dụng đất đai và việc xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Đồng thời, tỉnh yêu cầu các huyện, thị, thành phố trực thuộc chủ động có kế hoạch tổ chức lực lượng ngăn chặn, xử lý hoạt động tập kết, kinh doanh cát, sỏi trái phép trên địa bàn quản lý.