Yên Bái: Mù Cang Chải tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng

BVR&MT – Sau nhiều năm không để xảy ra cháy rừng, mùa khô 2020 – 2021, trên địa bàn huyện vùng cao Mù Cang Chải đã xảy ra 2 vụ cháy rừng. Bước vào mùa khô năm nay, huyện tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại…

Những cánh rừng thông trên địa bàn huyện Mù Cang Chải tiềm ẩn nguy cơ cháy cao trong mùa khô.

Huyện vùng cao Mù Cang Chải hiện có 82.999,83 ha rừng, trong đó diện tích rừng tự nhiên 60.178,82 ha, rừng trồng 20.256,28 ha, tỷ lệ che phủ đạt 67,15%. Từ lâu, Mù Cang Chải luôn nằm trong vùng trọng điểm cháy rừng của tỉnh Yên Bái.

Bởi mùa khô nơi đây kéo dài từ tháng 10 năm trước cho tới tận tháng 5 năm sau, cộng với gió Lào thổi suốt mùa khô, phương thức canh tác của người dân chưa hợp lý gây khó khăn trong công tác PCCCR. Đặc biệt, mùa khô cũng là thời gian cao điểm người dân sản xuất trên nương, chuẩn bị đất gieo vụ mới nên tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao.

Để chủ động ngăn chặn và kiểm soát “giặc lửa”, ngay trước mùa khô 2020 -2021, cán bộ Kiểm lâm địa bàn tham mưu chính quyền địa phương các xã, thị trấn kiện toàn 14 Ban chỉ huy PCCCR cấp xã và 2 Ban chỉ PCCCR chủ rừng với 437 thành viên; thành lập 103 tổ đội xung kích tuần tra, bảo vệ rừng với 571 lượt người tham gia; mở các buổi họp tuyên truyền về công tác PCCCR; tầm quan trọng của rừng và tác hại của cháy rừng; quy định về đốt nương làm rẫy, vận động cộng đồng dân cư sống ven rừng tích cực tham gia bảo vệ rừng; ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR đến từng hộ dân tại 98 thôn, bản, tổ dân phố trên toàn huyện.

Đặc biệt, từ nhiều năm nay, tại các xã trên địa bàn huyện đã xây dựng quỹ bảo vệ rừng thôn, bản để chủ động trong hoạt động PCCCR như: Tuyên truyền, tuần tra canh gác, làm mới các chòi canh lửa, tu sửa làm mới đường băng cản lửa… góp phần hiệu quả trong bảo vệ diện tích rừng hiện có.

Ông Trần Xuân Dưỡng – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện cho biết: “Mùa khô hanh 2020 -2021, Hạt Kiểm lâm phối hợp với UBND các xã, thị trấn huy động nhân dân lập được 64 lán, chòi canh lửa tại các điểm cao. Vào thời gian cao điểm khô hanh (từ tháng 2 đến tháng 5) tổ chức bố trí người dân trực canh gác 24/24 giờ; đồng thời chỉ đạo cán bộ Kiểm lâm địa bàn tăng cường bám sát cơ sở, thường xuyên cung cấp thông tin cảnh báo cháy rừng để thông báo trên địa bàn qua hệ thống loa cố định, loa di động và các buổi họp thôn, bản; tham mưu cho chính quyền địa phương các xã làm tốt công tác PCCCR, rà soát, thống kê diện tích nương rẫy trên địa bàn có khả năng gây cháy lan cao nhằm chủ động các biện pháp phòng chống cháy rừng”.

Mặc dù đã chủ động thực hiện các biện pháp PCCCR, tuy nhiên, theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện do thời tiết nắng nóng hanh khô kéo dài và cũng là mùa nhân dân đốt nương nên mùa khô 2020 – 2021, trên địa bàn huyện đã để xảy ra 2 vụ cháy rừng làm ảnh hưởng đến 13,8 ha rừng các loại.

Với phương châm “Phòng cháy là chủ đạo, chữa cháy phải kịp thời”, bước vào niên vụ khô hanh 2021 – 2022, huyện tiến hành kiện toàn, tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững cấp huyện và Ban chỉ huy PCCCR cấp xã.

Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng phương án PCCCR cụ thể và tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống hiệu quả.

Trong đó, tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên hệ thống truyền thanh cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về các biện pháp PCCCR đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã.

Đồng thời thực hiện tốt các quy định PCCCR củng cố, tu sửa các đường băng cản lửa, các bảng biển, nội quy, biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng. Đặc biệt, lực lượng kiểm lâm tiến hành rà soát thống kê diện tích nương rẫy gần rừng, có nguy cơ xảy ra cháy lan cao, tổ chức cưỡng chế đốt hoặc đốt có kiểm soát theo quy định được xem là giải pháp quan trọng.