Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng trên 14%

BVR&MT – Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 10 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 82,1 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh minh họa: TTXVN

Trong số đó, xuất khẩu đạt trên 44,9 tỷ USD, tăng 14,1%; nhập khẩu khoảng 37,2 tỷ USD, tăng 5,8%. Như vậy, giá trị xuất siêu nông, lâm, thủy sản đạt 7,7 tỷ USD, tăng 83,7%.

Tính chung 10 tháng, xuất khẩu nhóm nông sản chính trên 18,8 tỷ USD, tăng 7,2%; lâm sản chính khoảng 14,4 tỷ USD, tăng 10,7%; thủy sản đạt 9,4 tỷ USD, tăng 32,7%; chăn nuôi 326,9 triệu USD, giảm 8,7%; đầu vào sản xuất gần 2 tỷ USD, tăng 45,3%.

Từ đầu năm đến nay, có 8 sản phẩm/nhóm sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ USD là cà-phê, cao-su, gạo, rau quả, điều, tôm, cá tra, sản phẩm gỗ.

Nhiều mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn cùng kỳ năm ngoái như: cà-phê gần 3,3 tỷ USD, tăng 33,4%; cao-su 2,8 tỷ USD, tăng 11,2%; gạo trên 2,9 tỷ USD, tăng 7,4%; hồ tiêu 829 triệu USD, tăng 4,7%; sắn và sản phẩm sắn 1,1 tỷ USD, tăng 16,5%; cá tra trên 2,1 tỷ USD, tăng 76,5%; tôm 3,8 tỷ USD, tăng 20,3%…

Tuy nhiên, một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu giảm như: rau quả đạt gần 2,8 tỷ USD, giảm 6,5%; hạt điều gần 2,6 tỷ USD, giảm 15,3%; sản phẩm chăn nuôi 326,9 triệu USD, giảm 8,7%… Về thị trường xuất khẩu, 10 tháng, các thị trường thuộc khu vực châu Á chiếm 44,1% thị phần; châu Mỹ 27,9%; châu Âu 11,5%; châu Đại Dương 1,7% và châu Phi 1,7%.