Xuất khẩu nông lâm thủy sản 2 tháng đầu năm ước đạt 6,1 tỷ USD

BVR&MT – Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng Hai này ước đạt 2,6 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu hai tháng đầu năm nay đạt 6,1 tỷ USD, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Chế biến tôm xuất khẩu tại Hậu Giang. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Cụ thể, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 3,3 tỷ USD, tăng 27,8%; thuỷ sản ước đạt gần 1,2 tỷ USD, tăng 29,5%; các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 1,43 tỷ USD, tăng 28,5%; nhóm các mặt hàng khác đạt 237 triệu USD, tăng 107,1%.

Trong tháng Hai này, ước mặt hàng gạo xuất khẩu đạt 369.000 tấn với giá trị đạt 179 triệu USD. Như vậy, trong hai tháng đầu năm nay, mặt hàng gạo xuất khẩu ước đạt 861.000 tấn với giá trị đạt 419 triệu USD, tăng 17,2% về lượng và gần 34% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng chung xu hướng tăng cả về sản lượng và giá trị xuất khẩu còn có các nông sản khác như càphê, chè, hạt điều, rau quả, sắn và các sản phẩm từ sắn.

Điển hình là hạt điều có mức tăng trưởng cao nhất trong các mặt hàng nông sản. Trong 2 tháng đầu năm nay, hạt điều xuất khẩu đạt 54.000 tấn (tăng trên 73%), với 555 triệu USD, tăng gần 95% so với cùng kỳ năm 2017. Tiếp đến là mặt hàng rau quả vẫn duy trì sự tăng trưởng khá với mức 59,5%, đạt 672 triệu USD.

Trong các mặt hàng nông sản chính có hai mặt hàng là cao su và hạt tiêu có sự tăng về sản lượng nhưng lại giảm về giá trị do giá xuất khẩu các mặt hàng này giảm.

Cụ thể, hai tháng, ​ xuất khẩu đạt 238.000 tấn (tăng 29,5%), với 348 triệu USD (giảm 6,4% so với cùng kỳ năm 2017); hạt tiêu đạt 30.000 tấn (tăng 36,5%), với 121 triệu USD (giảm gần 21%).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong tháng Hai này, ước giá trị nhập khẩu nông lâm thủy sản đạt 2,53 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu hai tháng đầu năm đạt 5,29 tỷ USD tăng 30,6% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó, ước tính nhập khẩu các mặt hàng nông sản chính đạt 4,12 tỷ USD, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Thặng dư thương mại đạt 819,3 triệu USD, tăng 27,7% so với hai tháng đầu năm ​trước đó.