Xuất hơn 4.880 tấn gạo để 3 tỉnh hỗ trợ người dân khó khăn do dịch Covid-19

BVR&MT – Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 2044/QĐ-TTg chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.880,295 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Hòa Bình, Hà Tĩnh và Sóc Trăng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, hỗ trợ tỉnh Hòa Bình 54,78 tấn gạo, tỉnh Hà Tĩnh 229,47 tấn gạo và tỉnh Sóc Trăng 4.596,045 tấn gạo.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định, chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Sóc Trăng chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định và phù hợp với công tác phòng, chống dịch tại địa phương.