Xuân về

Đào tỏa nắng khoe màu hường e ấp

Mận dịu dàng diện sắc trắng tinh khôi

Mải ngắm em Đông đã chợt qua rồi

Khấp khởi mong một năm nhiều tin mới

Mùa Xuân sang mang biết bao chờ đợi

Gió yên lành thổi khắp lối nhân gian.

CHIA SẺ