Xuân Phú (Quan Hóa – Thanh Hóa): Bứt phá từ xã 135 thành xã Nông thôn mới kiểu mẫu

BVR&MT – Là một trong những xã của huyện Quan Hóa được thụ hưởng đầu tư theo Chương trình 135 của Chính Phủ nhưng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, và sự đồng thuận cao của nhân dân, Xuân Phú đã được tỉnh Thanh Hóa công nhận là xã Nông thôn mới. Tiếp nối thành công xã đang từng bước hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí, phấn đấu cuối 2018 sẽ trở thành xã Nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Quan Hóa.

Công sở khang trang xã Xuân Phú, được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn phát triển kinh tế, xã hội.

Xuân Phú là một xã vùng cao, điều kiện tự nhiên chủ yếu là đồi núi nên khó khăn trong canh tác sản xuất nông nghiệp; kinh tế của xã chủ yếu dựa vào hoạt động sản xuất lâm nghiệp, thành phần dân cư có tới 98% là người dân tộc thiểu số.

Nhận thức rõ việc đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí lại càng khó hơn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Phú đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững.

Khi bắt đầu triển khai chương trình xây dựng NTM trong 5 năm (từ 2011 – 2016) xã Xuân Phú đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM diện mạo nông thôn đã thay đổi rõ nét, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,38%, hộ cận nghèo còn 17,1%, thu nhập bình quân đầu người đạt 3,5- 4 triệu đồng/người/tháng. Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục thực hiện tốt, tổng số người tham gia BHXH, BHYT là 1.234 thẻ/người; thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết Trung ương 7 tại xã Xuân Phú.

Triển khai xây dựng NTM, xã Xuân Phú huy động, thực hiện lồng ghép các nguồn lực. Riêng trong năm 2017 xã đã đầu tư, xây dựng mới 3 tuyến đường sản xuất, dân sinh tại Bản cổi 1 tuyến; Bản Chăm 2 tuyến, với tổng chiều dài gần 2km; Sửa chữa tường rào nhà văn hóa Bản Chăm; xây mới tường rào nhà văn hóa Bản Khiêu; Sửa chữa nhà văn Hóa Bản Cang. Ngoài ra còn huy động vốn tự có của hộ dân hàng chục nhà đã được xây kiên cố hóa; Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tiếp tục được quan tâm, số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa chiếm 75%, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, giữ vững, 100% hộ dân được sử dụng điện …

Công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng được đảng bộ, chính quyền, nhân dân quan tâm, thực hiện nghiêm túc.

Công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng được đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã quan tâm, thực hiện nghiêm túc

Ngay sau khi được công nhận xã NTM, Ðảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề bắt tay vào công tác nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả các tiêu chí NTM, đáp ứng yêu cầu phát triển KH-KT, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, xã Xuân Phú đang tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được một cách thực chất.

Một trong những nhiệm vụ được xã ưu tiên hàng đầu là tích cực đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân.

Nhiều hoạt động xã hội hóa, xây dựng tuyến đường làng được nhân dân bản Chăm tham gia tích cực.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác sản xuất; Xây dựng đề án về phát triển chăn nuôi giai đoạn 2017 – 2020, Cải tạo vườn tạp; Xây dựng các mô hình gia trại theo chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với ưu thế thương hiệu của địa phương như: Rau sạch, lợn cỏ, lợn lòi, gà đồi…; Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh đối với vật nuôi; Xây dựng phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Phòng cháy chữa cháy rừng, khai thác rừng trái phép; Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá đẩy mạnh các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; Tiếp nhận thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ từ các nguồn vốn CT 135; NTM.

Cùng với phát triển sản xuất, xã Xuân Phú đã quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tập trung ưu tiên nguồn lực, đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm của xã và tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng xã NTM.

Xã Xuân Phú tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc của quê hương trong trường học; quan tâm thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, tổ chức, duy trì các hoạt động thể dục thể thao, thành lập được 01 câu lạc bộ bóng đá của xã, nâng số người luyện tập thể dục thể thao trên toàn xã chiếm khoảng 35% dân số.

Xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện phối hợp với các tổ chức đóng trên địa bàn tuyển dụng, đào tạo sử dụng nguồn lao động địa phương đã từng bước giải quyết được việc làm cho lao động nhà rỗi, nâng cao thu nhập, góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật của bà con dân tộc thiểu số được Đảng ủy, Chính quyền xã quan tâm.

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đảm bảo quốc phòng- an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Theo Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, sau 5 năm kể từ khi về đích NTM, các địa phương sẽ xét công nhận lại. Vì vậy, việc củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí là nhiệm vụ thường xuyên, đồng thời là thách thức lớn đối với những xã đã về đích NTM. Điều này đòi hỏi các xã đã về đích NTM cần phải tiếp tục nỗ lực để duy trì, giữ vững và phát triển các tiêu chí, nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Phượng Long