Xuân Kỷ Hợi 2019: Tết trồng cây gắn liền với phát triển lâm nghiệp bền vững

  • BVR&MT – Ngày 12/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) ban hành Chỉ thị 9644/CT-BNN-TCLN về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019. Thời điểm tổ chức Tết trồng cây đối với các tỉnh phía Bắc tiến hành vào đầu Xuân năm mới Kỷ Hợi, đối với các tỉnh Nam tiến hành vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác (ngày 19/5), phù hợp với mùa vụ trồng cây, trồng rừng của từng địa phương ở tTếtừng thời điểm, địa điểm cụ thể…
Các cán bộ kiểm lâm chi cục kiểm lâm Đà Nẵng và người dân địa phương hồ hởi tham gia lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Năm 2018, các địa phương trong cả nước đã trồng được trên 214.000ha rừng trồng tập trung và trên 50 triệu cây phân tán, góp phần đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định cho công nghiệp chế biến với sản lượng trên 20 triệu m3 gỗ/năm. Tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 41,65%; công tác bảo vệ rừng có chuyển biến tích cực theo hướng giảm cả về số vụ vi phạm và diện tích rừng bị thiệt hại; thu dịch vụ môi trường rừng ước đạt 2.730 tỷ đồng, kết quả cao nhất từ trước tới nay, là nguồn tài chính quan trọng, bền vững của ngành, góp phần bảo vệ gần 6 triệu ha rừng; giá trị xuất khẩu của ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản đạt khoảng 9,4 tỷ USD, tăng 15% so với năm 2017.

Nhằm khắc phục khó khăn hạn chế trên, đồng thời tích cực chuẩn bị tổ chức tốt Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 theo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 886/QĐ-TTg và Đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong đó, việc tổ chức “Tết trồng cây” phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng.

Thời điểm tổ chức Tết trồng cây đối với các tỉnh phía Bắc tiến hành vào đầu Xuân năm mới Kỷ Hợi, đối với các tỉnh phía Nam tiến hành vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác (ngày 19/5), phù hợp với mùa vụ trồng cây, trồng rừng của từng địa phương ở từng thời điểm, địa điểm cụ thể…

Phúc Nguyên