Xử lý, kiểm điểm tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp

BVR&MT – UBND huyện biên giới Ia Grai (Gia Lai) vừa ban hành công văn số 1349/UBND-VP về việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Yêu cầu kiểm điểm tổ chức, cá nhân để xảy ra nạn phá rừng.

Trước đó, vào ngày 02 và ngày 03/10/2019, Đồn biên phòng Ia Chía phát hiện hộ ông Siu Tin-bà Rah Mah Beo và ông Ksor Jooc, ông Rah Lan Plen, cùng trú xã Ia O đang có hành vi phá tổng cộng là 9.895m2 rừng thuộc lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai.

UBND huyện Ia Grai yêu cầu Đồn biên phòng Ia Chía chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tiến hành xử lý các vụ việc theo thẩm quyền, đúng với quy định pháp luật.

Đối với Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai, UBND huyện Ia Grai yêu cầu tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân có liên quan vì để xảy ra tình trạng người dân phá rừng mà không kịp thời ngăn chặn xử lý, hoàn thành và báo cáo trước ngày 11/11/2019 để xem xét. Đồng thời tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát, bảo vệ hiện trường không cho người dân tiếp tục phá rừng, đốt rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy tại khu vực nói trên.

Hoàng Tôn(tổng hợp)