Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên nước

BVR&MT – Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đề nghị đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên nước trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Ngày 6/4, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và môi trường (TN&MT) họp trực tuyến về xây dựng Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Theo báo cáo của Bộ TN&MT, qua gần 9 năm thực hiện Luật Tài nguyên nước năm 2012 đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của toàn xã hội về bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên nước; tài nguyên nước được quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững hơn, mang lại nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, trong điều kiện biến đổi khí hậu, chất lượng tài nguyên nước suy giảm đặt ra nhiều thách thức lớn. Nhiều chủ trương mới về quản lý tài nguyên và yêu cầu thực tiễn về bảo vệ, phục hồi để bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia.Thực tế đó, đòi hỏi pháp luật về tài nguyên nước và một số Luật liên quan đến quản lý, bảo vệ nguồn nước cần thiết phải sớm được cập nhật, sửa đổi, bổ sung, bảo đảm tính thống nhất, toàn diện… Đồng thời, khắc phục những vướng mắc của Luật Tài nguyên nước hiện hành, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật khác có liên quan đến quản lý, bảo vệ tài nguyên nước.

Từ những tồn tại trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất sửa đổi, bổ sung 4 chính sách lớn gồm: An ninh tài nguyên nước quốc gia; Xã hội hóa trong lĩnh vực tài nguyên nước; Tài chính về tài nguyên nước; Bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống tác hại do nước gây ra và các chính sách khác, đã được Chính phủ đồng ý.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành chỉ đạo Cục Quản lý tài nguyên nước tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên nước trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

Thứ trưởng cũng đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước cần khảo sát, nghiên cứu thực tế; đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến nội dung dự thảo; nghiên cứu đánh giá các tác động chính sách và các thủ tục hành chính liên quan. Đồng thời, lưu ý các nội dung quy định trong Luật phải rõ ràng, có tính khả thi, dài hạn và phù hợp với thời kỳ phát triển công nghệ số, các Điều ước và thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, ký kết.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự đánh giá cao quá trình xây dựng, chuẩn bị dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) của Cục Quản lý tài nguyên nước. Các báo cáo, Tờ trình của Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) đảm bảo chất lượng nội dung, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hướng tới quản trị tài nguyên nước quốc gia trên nền tảng công nghệ số và tích hợp các quy định về quản lý nước trong Luật Tài nguyên nước để quản lý, kiểm soát, điều tiết toàn diện các vấn đề về nước, bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia./.