Xây dựng kế hoạch Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Canh Tý

BVR&MT – Sở NN&PTNT Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3716/SNN-KL đề nghị các huyện khu vực ngoại thành xây dựng kế hoạch Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Canh Tý năm 2020 xong trước ngày 20/11/2019.

Nội dung Công văn nêu rõ, hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đều tổ chức thực hiện phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trên toàn thành phố. Tết trồng cây đã trở thành một nét đẹp truyền thống của người dân Thủ đô Hà Nội và có ý nghĩa to lớn góp phần làm cho Thủ đô ngày càng thêm xanh, sạch, đẹp.

“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành một nét đẹp truyền thống góp phần giúp cho Thủ đô ngày càng thêm xanh, sạch, đẹp. Ảnh minh họa.

Để chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ này, Sở NN&PTNT đề nghị UBND các huyện chỉ đạo các phòng ban chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch Tết trồng cây Xuân Canh Tý năm 2020 với các nội dung: Tổng hợp kết quả thực hiện trồng cây nhân dân trên địa bàn huyện năm 2019. Riêng đối với các huyện, thị xã có rừng, ngoài nội dung trên cần tổng hợp kết quả trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng năm 2019.

Về xây dựng kế hoạch Tết trồng cây Xuân Canh Tý năm 2020, các huyện: Dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý năm 2020. Đồng thời, dự kiến số lượng, loài cây trồng trong lễ phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý năm 2020 và dự kiến số lượng cây phục vụ phong trào trồng cây nhân dân năm 2020 (trong đó, chia ra số lượng cây bóng mát, cây ăn quả và cây lâm nghiệp)… Đồng thời, phân công cán bộ thường trực theo dõi, thực hiện việc tổ chức Tết trồng cây Xuân Canh Tý năm 2020.

Giao UBND các huyện xây dựng kế hoạch Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Canh Tý năm 2020 gửi Chi cục Kiểm lâm Hà Nội (Sở NN&PTNT) trước ngày 20/11/2019.

Thạch Thảo (Tổng hợp)