Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực đáp ứng nông nghiệp công nghệ 4.0

BVR&MT – Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường – Bộ NN&PTNT, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ – Bộ GD & ĐT đã tham gia góp ý đánh giá bàn về đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ thời kỳ 4.0 tổ chức vào ngày 04/07 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Hội thảo đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ thời kỳ 4.0 diễn ra tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Chủ trì hội thảo: Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường – Bộ NN&PTNT, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ – Bộ GD & ĐT, GS.TS Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường – Bộ NN&PTNT.

Việt Nam đang đứng trước “Những yêu cầu mới, đòi hỏi mới của thị trường, yêu cầu nền nông nghiệp nước ta phải hội nhập sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong đó nguồn nhân lực là một trong những giải pháp đột phá, quan trọng mang tính chất quyết định trong chiến lược phát triển kinh tế nông nghiệp” trong những năm sắp tới. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường – Bộ NN&PTNT trong thời gian diễn ra hội thảo nhằm phân tích bối cảnh nông nghiệp nước ta đang hội nhập quốc tế và phân tích những vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, Bộ trưởng khẳng định nguồn nhân lực là một trong những nguyên nhân quan trọng quyết định.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, trên cơ sở đó, nguồn nhân lực phải có khả năng tận dụng sử dụng hợp lý được các tài nguyên như tài nguyên đất, tài nguyên nước đáp ứng được nền nông nghiệp công nghệ cao ứng dụng công nghệ 4.0. Tiếp tục đưa nông nghiệp nước nhà phát triển, đây là một trong những chiến lược quan trọng trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp của đất nước.

Tổng quan của hội thảo cho rằng, trong những năm tới, nước ta dự kiến sẽ xây dựng một nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bền vững phấn đấu trở thành một nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, hội nhập sâu rộng toàn diện vào nền kinh tế nông nghiệp thế giới và có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Để đạt được những mục tiêu trên, cần có một chiến lược đào tạo nguồn nhân lực hợp lý bài bản về cả chuyên môn đáp ứng được xu thế công nghệ 4.0 và kỹ năng mềm để đáp ứng được xu thế thị trường quốc tế. Từ đó áp dụng vào hoạt động sản xuất nông nghiệp nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nguồn nhân lực theo Bộ trưởng Phùng Xuân NhạBộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, có 3 nhóm nhân lực cần quan tâm, đó là các kỹ sư trong các lĩnh vực gắn với công nghệ; các nhà quản lý; các chuyên gia và nhà khoa học.

Bên cạnh đó, hội thảo cho rằng, nước ta trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực cần phải chú trọng năng cao chất lượng của nguồn nhân lực, cải thiện công tác quản trị doanh nghiệp cũng như công tác quản lý nhà nước từ cấp trên đến địa phương mang tính đồng bộ xuyên suốt.

Nói về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, GS Nguyễn Xuân Trạch – Phó Giám đốc Học viện NNVN cho rằng, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nông nghiệp công nghệ cao là thách thức của ngành đào tạo nhân lực hiện nay. Trong đó đào tạo phải xác định rõ nhu cầu nhân lực và chuẩn đầu ra.

Trong khuôn khổ hội thảo, Học viện Nông nghiệp cũng đã giới thiệu chiến lược và những hoạt động chủ yếu trong thời tới là sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội, góp phần thực hiện công cuộc CNH – HĐH đất nước.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

Các chuyên gia góp ý bàn luận về Chiến Lược Nguồn Nhân Lực đáp ứng Nông Nghiệp Công Nghệ 4.
Bà Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam.
Quang cảnh một số đại biểu tham gia hội thảo.
Máy bay công nghệ điều khiển tự động từ xa áp dụng trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Văn Trì