Xăng tiếp tục tăng thêm gần 900 đồng

BVR&MT – Chiều 27/6, Liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định tăng giá xăng xăng E5RON92 thêm 868 đồng/lít; tăng giá xăng RON95-III thêm 893 đồng/lít; tăng giá dầu diesel 0.05S thêm 893 đồng/lít; tăng giá dầu hỏa thêm 428 đồng/lít; tăng giá dầu mazut 180CST 3.5S thêm 581 đồng/kg.

Xăng tiếp tục tăng thêm gần 900 đồng. (Ảnh minh họa: moit.gov.vn)

Cụ thể, Liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) đối với E5RON92 ở mức 50 đồng/lít (kỳ trước là 100 đồng/lít), xăng RON95 trích lập ở mức 200 đồng/lít (bằng kỳ trước), dầu diesel ở mức 600 đồng/lít (kỳ trước 800 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (bằng kỳ trước) và dầu mazut trích lập ở mức 300 đồng/kg (kỳ trước 100 đồng/kg).

Đồng thời chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 900 đồng/lít (kỳ trước chi 800 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 550 đồng/lít (bằng kỳ trước), không tiếp tục chi Quỹ BOG đối với dầu mazut (kỳ trước chi ở mức 200 đồng/kg).

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: 14.258 đồng/lít (Xăng E5RON92); 14.973 đồng/lít (Xăng RON95-III); 12.114 đồng/lít (Dầu diesel 0.05S); 10.038 đồng/lít (Dầu hỏa); 10.903 đồng/kg (Dầu mazut 180CST 3.5S).

Thời gian thực hiện các mức giá trên áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 27/6/2020.

Diễn biến giá xăng dầu từ đầu năm.