Xã Tất Thắng (Phú Thọ): Gian nan trên con đường thoát nghèo

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (2016 -2020)

BVR&MT – Tất Thắng là một xã thuộc diện chương trình 135 của huyện Thanh Sơn, cơ cấu dân số trong xã chủ yếu là người dân tộc Mường, phương thức canh tác vẫn manh mún, dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với nhiều xã trong huyện. Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ cho Chương trình giảm nghèo ở xã còn ở mức thấp, trong khi nhu cầu thực tế cao, nên công tác giảm nghèo ở địa phương còn nhiều gian nan.

Đời sống của bà con dân tộc còn thấp

Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 -2020, UBND xã Tất Thắng đã cho triển khai, thực hiện nhiều chương trình, nhằm hỗ trợ kỹ thuật, cây con giống, phân bón, để giúp đồng bào dân tộc thoát nghèo. Mặc dù được sự chỉ đạo thực hiện quyết liệt từ chính quyền xã nhưng đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn còn cao, cụ thể: nghèo đa chiều ở mức 15,9%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 14,64%

Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn ở mức cao.

Nguyên nhân tỷ lệ hộ nghèo còn cao, được Đảng bộ, UBND xã chỉ rõ: dân số trong xã chủ yếu là người dân tộc thiểu số (dân tộc mường), phương thức canh tác cũ vẫn mang tính quảng canh, manh mún, trình độ văn hóa của bà con dân tộc còn thấp.

Nhận thức được những khó khăn tồn tại, Đảng bộ và Chính quyền xã Tất Thắng cho triển khai lồng ghép những nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương vào nhiều Chương trình cụ thể ở địa phương. Xã vẫn tập trung cho sản xuất nông nghiệp là cây lúa với diện tích 364,7ha gieo cấy hàng năm đạt 100%, bên cạnh đó xây dựng kế hoạch thực hiện trồng rừng kinh tế hỗ trợ nhân dân sinh kế từ rừng năm 2016 trồng mới được 60ha.

Nhiều tuyến đường giao thông vẫn chưa được bê tông hóa, nên việc đi lại của bà con gặp không ít khó khăn.

Cho đến nay, bằng những nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương và tỉnh Phú Thọ, xã Tất Thắng cho tiến hành hỗ trợ vốn, cây con giống, phân bón, kỹ thuật, máy móc hỗ trợ xản xuất cho những hộ thuộc diện hộ nghèo. Về xây dựng cơ bản, bằng nguồn vốn ngân sách, năm 2016 xã chỉ đạo duy tu sửa đường giao thông nông thôn, nạo vét và khắc phục các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã với tổng kinh phí là 14 triệu đồng; thi công đường giao thông nội đồng Dộc Giang tổng kinh phí dự toán là 140 triệu; kết hợp với Xí nghiệp thủy nông Thanh Sơn tu sửa lại hệ thống mương Đồng Vân với tổng kinh phí trên 36 triệu đồng.

Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016-2021), tạo đà phát triển kinh tế địa phương, Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành nhân dân trong xã tập trung phấn đấu, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội với những mục tiêu cụ thể: phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 15-16 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1-1,3%;

Vận dụng tình hình thực tế, khắc phục những hạn chế, xã đã lồng ghép việc thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo nói chung và các chính sách giảm nghèo đặc thù với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững ở xã nghèo 135, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Đến nay công tác giảm nghèo ở Tất Thắng vẫn còn nhiều gian nan, rất cần sự hỗ trợ từ nhiều đơn vị, tổ chức xã hội giúp đỡ Tất Thắng trên con đường thoát nghèo.

Phượng Long