Xã Pố Lồ (Hoàng Su Phì – Hà Giang): Xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo

BVR&MT – Pố Lồ là xã vùng biên giới thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Hoàng Su Phì, những năm qua, thực hiện theo quyết định 30a của Chính phủ về xóa đói giảm nghèo, Đảng ủy xã Pố Lồ đã tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng ngày càng vững mạnh, gắn với phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần đưa diện mạo khu vực vùng biên ngày càng đổi mới.

Đảng bộ xã Pố Lồ hiện có 260 đảng viên, sinh hoạt ở 18 chi bộ trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Bí thư Đảng ủy xã Pố Lồ cho biết: Đảng bộ xã luôn xác định nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất là xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, làm nền tảng để lãnh, chỉ đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT – XH. Vì vậy, Đảng ủy xã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Quán triệt, học tập, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Phát triển chăn nuôi, xóa đói giảm nghèo theo hướng bền vững.

Trong công tác giáo dục chính trị – tư tưởng, Đảng ủy chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, đổi mới việc xây dựng kế hoạch và chương trình hành động. Thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2018, Đảng ủy đã triển khai ký cam kết thực hiện Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị; chỉ đạo các chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng chương trình hành động cá nhân gắn với phát huy vai trò gương mẫu để quần chúng noi theo. BTV Đảng ủy xã xác định 2 nội dung trọng tâm để thực hiện trong năm 2018 là: Tổ chức lại sản xuất cho nông dân, chuyển đổi mạnh các mô hình kinh tế; đổi mới, sắp xếp đội ngũ cán bộ, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn.

Cùng với đó, Đảng bộ xã luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, hàng năm xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cho từng chi bộ; quan tâm phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số, đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Trong năm 2017, Đảng bộ xã kết nạp được 12 đảng viên mới, đạt 150% nghị quyết năm.

Tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, đảng viên luôn gương mẫu là nền tảng quan trọng để Đảng bộ xã Pố Lồ phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tổ chức tập huấn cho người dân về cơ cấu khung thời vụ, biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng. Tập trung phát triển cây, con thế mạnh như: Trồng đậu tương hàng hóa, cây ăn quả, sản xuất rau an toàn và phát triển chăn nuôi đại gia súc gắn với trồng cỏ. Hiện, toàn xã có 165 ha đậu tương, năng suất đạt 16 tạ/ha, sản lượng đạt 255,8 tấn. Diện tích cỏ 112,5 ha, cây ăn quả 34,9 ha gồm Mận, Lê, Ổi. Tổng đàn trâu, bò trên 1.300 con. Toàn xã có 05 nhóm cùng sở thích chăn nuôi dê, bò và lợn đen với tổng số 55 hộ tham gia. Cùng với đó, xã đẩy mạnh phối hợp với các ngành của huyện, giúp nhân dân tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ các chương trình, chính sách của T.Ư, tỉnh, huyện.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương của BTV Huyện ủy Hoàng Su Phì về việc phát huy vai trò cán bộ chủ chốt cấp xã nêu gương trong phát triển kinh tế, đến nay, toàn xã xây dựng được 13 mô hình do cán bộ chủ chốt xã thực hiện. Các mô hình tập trung phát triển cây ăn quả, chăn nuôi trâu, bò, gia cầm. Qua đánh giá, các mô hình phát triển tốt, bước đầu đem lại thu nhập ổn định. Cách làm sáng tạo này đã tạo không khí thi đua lao động, sản xuất sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân; nhiều hộ mạnh dạn vay vốn, mở rộng quy mô sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt… Nhờ vậy, hàng năm, xã đều thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết và kế hoạch giao về sản xuất nông, lâm nghiệp. Thu nhập bình quân hiện đạt 15,5 triệu đồng/người/năm.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ xã Pố Lồ tập trung củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng vững mạnh; đẩy mạnh chuyển đổi các mô hình kinh tế, tổ chức lại sản xuất cho người dân, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT – XH của địa phương.

Hoàng Tôn – N.Phương