Xã Phúc Thọ (Lâm Hà – Lâm Đồng): Khơi dậy sức dân tham gia xây dựng Nông thôn mới

BVR&MT – Sự chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phúc Thọ được ghi dấu ấn bởi những công trình của “ ý Đảng, lòng dân”. Trên mỗi công trình, việc làm, mỗi con đường trên địa bàn xã đều có sự đóng góp không nhỏ về công sức của nhân dân, sẵn sàng ủng hộ vì mục tiêu chung.

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM), là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong đó vai trò tham gia của người dân là nòng cốt, từ khi bắt đầu tiến trình xây dựng NTM, hưởng ứng phát động phong trào như: “ Cùng cả nước, huyện Lâm Hà chung sức xây dựng NTM”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện Lâm Hà, sự hỗ trợ của các phòng ban chuyên môn, các đoàn thể đã vào cuộc trong công tác triển khai chương trình xây dựng NTM. Tuy nhiên cũng gặp không ít khó khăn như một số tiêu chí thực hiện xây dựng NTM khi đi vào thực tế, nhưng với những nỗ lực, cùng sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phúc Thọ đã vượt qua những khó khăn, thách thức, phát huy mọi nguồn lực, đầu tư về tài chính để phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng bằng những việc làm cụ thể như: hiến đất, đóng góp tiền, ngày công để thực hiện các công trình, dự án cũng như các mô hình sản xuất mới có hiệu quả kinh tế cao.


Trường Tiểu học Phúc Thọ 1, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà,tỉnh Lâm Đồng.

Bắt tay xây dựng NTM, xã Phúc Thọ xác định người dân chính là chủ thể quyết định sự thành công của phong trào xây dựng NTM. Thực hiện Quyết định số 2575 ngày 05/11/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng về phê duyệt chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2010- 2020 tỉnh Lâm Đồng và một số văn bản chỉ đạo khác. Năm 2011 UBND xã Phúc Thọ ban hành văn bản thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM, do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng ban, thành lập và kiện toàn Ban phát triển thôn ở 13/13 thôn. Phân công trách nhiệm phụ trách các tiêu chí, phụ trách địa bàn thôn đến từng thành viên của Ban chỉ đạo xây dựng NTM.

Xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong phát triển kinh tế – xã hội, có tính lâu dài, liên tục, toàn diện về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống, phong tục tập quán theo 19 tiêu chí. Bởi vậy, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Chương trình xây dựng NTM là mục tiêu quan trọng hàng đầu, quan trọng, mấu chốt, quyết định sự thành công của chương trình. Trong qua trình thực hiện,cả hệ thống chính trị, các đoàn thể từ xã đến thôn đẩy mạnh và thông qua nhiều hình thức tuyên truyền như: khẩu hiệu, băng rôn, tờ rơi, bản tin được phát trên hệ thống Đài truyền thanh của xã, các cuộc họp, hội nghị của thôn, xóm, đến từng người dân về xây dựng NTM. Thông qua tuyên truyền, nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của cộng đồng dân cư, các hoạt động cụ thể ở địa phương, do chính người dân bàn bạc quyết định. Người dân là chủ thể, là người thụ hưởng từ chương trình mang lại, các tiêu chí được thực hiện trên cơ sở vừa cải tạo, vừa xây dựng, kế thừa những thành tựu, truyền thống và bản sắc văn hóa tốt đẹp trong nông thôn, hình thành những giá trị mới theo hướng văn minh, hiện đại thông qua các quy hoạch cũng như kế hoạch, quy chuẩn để đảm bảo yêu cầu phát triển lâu dài và bền vững.

Đến nay xã Phúc Thọ đã đạt chuẩn NTM 19/19 tiêu chí. Có thể điểm qua một số kết quả đạt được, như tiêu chí Giao thông: Toàn xã với hệ thống đường bộ dài 103,02 km, bao gồm đường tỉnh lộ, đường xã, đường liên thôn, đường nội thôn (thôn xóm). Trong đó: Đường trục xã, liên xã: tổng số 32,2km, đạt tiêu chí theo tiêu chí nông thôn mới là 28,7km, đạt 89,1%. Đường trục thôn: tổng số 24,1km, chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới 12,4km, đạt 51,5 và đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa, tổng số 67,9 km, chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới là 18,9km. Năm 2018, thực hiện các tuyến đường thôn, ngõ xóm tổng chiều dài 2,8km, mức kinh phí 1.771 triệu đồng, tuyến đường Phúc Tiến tổng chiều dài 3,253km, tổng mức kinh phí 2.700 tỷ đồng, khởi công tuyến đường liên xã Phúc Thọ – Hoài Đức, chiều dài 4,2km, mức kinh phí 18.662 triệu đồng.Đối với tiêu chí Trường học, đến nay các trường học ở các bậc học MN, TH, THCS cơ bản đạt chuẩn cơ sở vật chất, trường MN, Tiểu học Phúc Thọ 1 đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia, với tổng mức kinh phí thực hiện 14.903 triệu đồng. Về tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, các nhà văn hóa đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2014, trung tâm học tập cộng đồng, khu vui chơi, giải trí và thể thao dành cho trẻ em hoạt động hiệu quả,cũng như 13/13 thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng và sân bóng chuyền (nguồn chủ yếu là xã hội hóa).

Vùng nguyên liệu chè, sản xuất chế biến sản phẩm trà Ôlong, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Có thể thấy tiêu chí thu nhập, về đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng/ người / năm. Giá trị sản phẩm thu hoạch đạt 130 triệu đồng/năm/ha. Cùng với đó công tác giảm nghèo được quan tâm, tạo điều kiện cho hộ nghèo được vay vốn sản xuất, tăng cường công tác tuyên truyền, để người dân nhận thức, vươn lên thoát nghèo, mặt khác giải quyết kịp thời các chính sách của Nhà nước đối với hộ nghèo như cấp thẻ BHYT,hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh.Tiêu chí môi trường, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia là 97.7%, thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi trường tại địa phương. Có 87,87% số hộ đã thực hiện việc cải tạo vườn, chỉnh trang hàng rào bằng cây xanh hoặc các loại hàng rào khác bằng cây xanh.

Thực tế cho thấy, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt,tổ chức sản xuất thông qua các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, góp phần quan trọng, thúc đẩy việc sản xuất kinh doanh, giải quyết công ăn, việc làm, tăng thu nhập cho người lao động ở địa phương. Giáo dục, y tế được quan tâm, ANTT, ATXH được đảm bảo và giữ vững.

Qua trao đổi với lãnh đạo xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM tại địa phương, đã tạo được sự đồng thuận cao, nhiệt tình hưởng ứng, qua đánh giá, khảo sát có trên 92,4%/77,59% người dân trong xã được hỏi rất hài lòng về kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phúc Thọ đã đạt được trong quá trình thực hiện”.

Nhờ biết khơi dậy sức dân theo quan điểm xuyên suốt: Xây dựng NTM theo phương châm phát huy vai trò chủ thể của người dân, cộng đồng dân cư. Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ và định hướng, bằng các chủ trương chính sách thúc đẩy sự phát triển, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị từ xã tới thôn. Với những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phúc Thọ đã đạt được của ngày hôm nay chính là động lực, là tiền đề quan trọng để tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Lê Hồng