Xã Kỳ Thượng (Hoành Bồ – Quảng Ninh): Xây dựng Nông thôn mới để thoát nghèo

BVR&MT – Xác định xây dựng Nông thôn mới là nòng cốt, đòn bẩy để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào, từng bước giảm nghèo bền vững. Kỳ Thượng đã thực hiện lồng ghép nhiều chương trình và sử dụng hiệu quả những nguồn vốn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Nhà nước.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Kỳ Thượng.

Kỳ Thượng là xã nghèo vùng cao, miền núi đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135, vẫn được ví là nơi “sơn cùng, cốc thẳm” của tỉnh Quảng Ninh. Xã có diện tích đất tự nhiên: 9864km2, cơ cấu dân số gần 100% là người dân tộc Dao Thanh Phán, toàn xã có 216 hộ với 781 nhân khẩu. Trình độ dân trí thấp, nhiều đồng bào vẫn còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ, sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp còn manh mún; việc ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế; cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được sự phát triển; Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là hộ nghèo.

Dân số gần 100% là người dân tộc Dao Thanh Phán nên đời sống kinh tế của nhiều đồng bào vẫn còn nhiều khó khăn.

Kính tế của nhân dân trong xã chủ yếu dựa vào phát triển nông nghiệp và trồng rừng. Để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết số 12- NQ/ĐU ngày 26/12/2017 của BCH Đảng bộ xã; HĐND xã đã ban hành Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2018.

Thực hiện kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 02/2/2018 của UBND huyện Hoành Bồ về thực hiện chủ đề năm 2018 về “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Xác định Xây dựng Nông thôn mới là đòn bẩy, phát huy nội lực để địa phương từng bước vươn lên thoát nghèo và nhân dân chính là nhân tố thụ hưởng từ chương trình Xây dựng Nông thôn mới. Ngay từ đầu năm Đảng bộ, HĐND, xã Kỳ Thượng đã chủ động ban hành Nghị quyết chuyên đề về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Cùng với đầu tư kiên cố hóa giao thông nông thôn là những hạng mục chăm sóc sức khỏe y tế, Kỳ Thượng phấn đấu sẽ thoát khỏi xã 135 của tỉnh Quảng Ninh và về đích Nông thôn mới.

Nắm bắt cơ hội từ nguồn vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ mô hình phát triển kinh tế… từ Kế hoạch xây dựng Nông thôn mới và Đề án 196, chương trình 135 của tỉnh Quảng Ninh. UBND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội bám sát với tình hình thực tế địa phương.

Ban lãnh đạo xã nhận thức rõ, công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội ở Kỳ Thượng có thành công hay không phải dựa vào sức dân, từ đó có giải pháp tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân, khuyến khích đồng bào tăng gia sản xuất, thực hiện các mô hình phát triển kinh tế để thoát nghèo.

Để thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018, xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả; phát huy nội lực trong dân, tạo ra những đột phá về phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng; cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, tình hình kinh tế – xã hội của xã năm 2018 đạt được kết quả tích cực.

Kinh tế của nhân dân xã Kỳ Thượng là trồng rừng và nông nghiệp, nên công tác bảo vệ phát triển rừng luôn nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền và người dân.

Năm 2018, xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện theo chỉ tiêu kế hoạch: hoạt động sản xuất Nông – Lâm nghiệp ổn định, giá trị sản xuất đạt 6.300 triệu đồng, tăng 218%. Diện tích gieo trồng là 152ha; trong đó diện tích cấy lúa là 21,5ha; vụ màu 31,5ha, lúa nương 45ha; cây ngô 6 ha. Rau đậu, củ quả các loại được nhân dân đưa vào trồng tăng diện tích đạt 35ha; cây hoa mầu khác 11ha. Có 08 hộ đăng ký tham gia mô hình phát triển kinh tế Nông thôn mới (trồng quế và nuôi trâu), với tổng số tiền là 427.572.000 đồng; trong đó NSNN hỗ trợ 76.050.000 đồng, vốn dân đối ứng 352.022.000 đồng.

Chương trình 135 Có 10 hộ đăng kí tham gia mô hình phát triển kinh tế (05 hộ trồng quế, 05 hộ nuôi lợn), với tổng dự toán là 59.858.000 đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 35.883.000 đồng, vốn nhân dân đối ứng là 23.975.000 đồng.

Thực hiện đầu tư xây dựng mới kiến cố hóa 05 tuyến đường nông thôn và các cụm dân cư, tổng chiều dài 1.598m, với tổng kinh phí 1.786.799.207 đồng. Trong đó vốn NSNN hỗ trợ 1.411.697.412 đồng, vốn dân đối ứng 375.101.795 đồng và 01 đường ống dẫn nước từ Khe Tái về phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu tại thôn Khe Lương. Đến nay tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh ước đạt 97,2%.

Tỉnh hình an ninh trật tự ổn định, không có khiếu kiện tranh chấp phức tạp về đất đai. Công tác bảo vệ và phát triển rừng luôn được quan tâm, phát triển, UBND xã phối hợp với Phòng TN&MT huyện Hoành Bồ tiến hành rà soát hiện trạng rừng..

Trong năm xã đã tổ chức khám chữa bệnh cho 1.267 lượt người, phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiến hành khám và cấp phát thuốc cho 475 lượt người. Tổng số trẻ dưới 12 tháng tuổi được tiêm đầy đủ các loại vắc xin đạt 100%. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng còn 11,24%, tỷ lệ nhân dân tham gia BHYT đạt 100%.

Công tác giảm nghèo: năm 2018 xã có 38 hộ được cấp giấy chứng nhận hộ nghèo. Từ đó xã tiến hành giao kế hoạch, chỉ tiêu kinh tế – xã hội, giảm nghèo cho các thôn và có giải pháp cụ thể như: Tiến hành mở 02 lớp tập huấn phát triển sản xuất cho 83 lao động nông thôn, hỗ trợ cây con giống, hướng dẫn kỹ thuật… Song song xã đã tiến hành rà soát một số hộ trong diện được hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Thực hiện Đề án xây dựng Chính quyền điện tử:100% các phòng chuyên môn thuộc UBND xã, thực hiện việc xử lý công việc trên hệ thống chính quyền điện tử.

Thực hiện Đề án xây dựng Chính quyền điện tử:100% các phòng chuyên môn thuộc UBND xã, thực hiện việc xử lý công việc trên hệ thống chính quyền điện tử. 100% cán bộ, công chức được cấp hộp thư công vụ; 100% lãnh đạo UBND xã được cấp chữ ký số cá nhân; 100% cán bộ, công chức, chuyên môn thuộc UBND xã sử dụng phần mềm quản lý văn bản;

Xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo luôn được ban lãnh đạo xã Kỳ Thượng quan tâm, đưa ra nhiều giải pháp để sớm đưa Kỳ Thượng thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn (xã 135) của tỉnh Quảng Ninh. Trong tương lai gần bộ mặt nông thôn Kỳ Thượng sẽ đổi thay nhờ đi đúng hướng phát triển kinh tế – xã hội và thực hiện chính sách giảm nghèo hiệu quả.

Phượng Long