Xã Bar Măih tuyên truyền phổ biến pháp luật cho thanh niên người dân tộc thiểu số

BVR&MT – Đoàn xã Bar Măih (huyện Chư Sê , tỉnh Gia Lai) triển khai việc học tập, quán triệt, tuyên truyền phổ biến pháp luật và các kết luận của BCH, BTV Trung ương Đoàn khóa XI, nghị quyết BCH Trung ương Đảng khóa XII cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số.

Quang cảnh buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.

Theo đó, từ tháng 02-10/2020, Đoàn xã đã triển khai tới các chi đoàn hội nghị học tập, quán triệt, phổ biến pháp luật, tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn đến 210 đoàn viên (đạt 100%), 397 thanh niên (đạt 80%).

Thông qua các hình thức như: Hội nghị, tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chuyên đề,…, các tổ chức Đoàn đã chuyển tải, tuyên truyền sâu rộng đến với đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số. Trong đó, việc chuyển tải các tài liệu dạng inforgraphic thông qua hệ thống mạng xã hội; hoạt động tuyên truyền pháp luật, các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn còn được lồng ghép thông qua các hoạt động như: hội trại truyền thống, hội trại kỹ năng, các hội thi dưới dạng sân khấu hóa,… thu hút gần 1000 lượt thanh niên tham gia.

Hoàng Tôn