Washington DC cấm buôn bán ngà voi và sừng tê

BVR&MT – Hội đồng thành phố Washington vừa quyết định coi bán ngà voi và sừng tê giác trên địa bàn là bất hợp pháp, qua đó góp phần giảm nhu cầu buôn bán động vật hoang dã.

Tổ chức DC Voters For Animal (DCVFA) cho biết trong một thông cáo báo chí: “Nạn săn trộm động vật hoang dã đã khiến các loài này lâm nguy. Tuy nhiên, ngà voi và sừng tê giác vẫn hợp pháp ở DC”. Vì thế, Đạo luật Cấm buôn bán ngà voi và sừng tê có ý nghĩa rất lớn đối với “những quần thể voi và tê giác đang suy giảm nhanh chóng”.

Chính phủ liên bang cấm nhập khẩu hàng hóa từ động vật nguy cấp, tuy nhiên những chính sách này không chế tài thương mại trong một tiểu bang. Nhiều thành phố và tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ đã cấm bán ngà voi và sừng tê giác theo chính sách riêng.

“Hầu hết mọi người mong rằng việc bán ngà voi và sừng tê giác sẽ bị chấm dứt. Luật này có hiệu lực sẽ kiểm soát chặt những loại hàng hóa đang đẩy của các loài quý giá đến bờ tuyệt chủng”, theo Max Broad, người sáng lập DCFVA.

Ủy viên hội đồng Mary Cheh, người soạn dự luật này, lần đầu tiên đề xuất lệnh cấm bán ngà voi và sừng tê vào năm 2015. Năm 2019, tổ chức The Humane Society of the United States thực hiện một cuộc điều tra bí mật phơi bày quy mô bán ngà voi ở DC. Các tổ chức như ElephantsDC, Mạng lưới môi trường DC, A Vegan Life, IFAW và Sierra Club DC cũng ủng hộ dự luật.

Dự luật hiện được trình lên cho Thị trưởng Muriel Bowser ký để trở thành luật.

Nhật Anh (Theo livekindly)