Vườn Quốc gia Xuân Sơn nằm trong 61 địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia

BVR&MT – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm xác định ưu tiên đầu tư đồng bộ và nâng cao chất lượng các khu du lịch quốc gia (DLQG) đã được công nhận, đồng thời quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư cơ sở vật chất để thúc đẩy các địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia.

Vườn Quốc gia Xuân Sơn, huyện Tân Sơn nằm trong 61 địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia

Trong danh sách 61 địa điểm được quy hoạch, Vườn Quốc gia Xuân Sơn, huyện Tân Sơn nằm trong 15 địa điểm tiềm năng phát triển khu DLQG trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 thuộc Vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Khu DLQG được xác định là những hạt nhân quan trọng để thu hút đầu tư theo hướng tập trung, hiệu quả, qua đó tạo thành những động lực phát triển du lịch cho các vùng, địa phương và có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu, hình ảnh cho các điểm đến.

Theo đó, Việt Nam sẽ tập trung phát triển các dòng sản phẩm chính như du lịch biển, đảo; du lịch sinh thái; du lịch văn hóa; du lịch đô thị; du lịch kết hợp chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe; du lịch nông nghiệp, nông thôn; du lịch thể thao và các sản phẩm phục vụ nhu cầu đa dạng khác như du lịch MICE, du lịch giáo dục, du lịch du thuyền và du lịch làm đẹp.

Đặc biệt, tập trung khai thác tối ưu tài nguyên du lịch biển, đảo để phát triển các sản phẩm du lịch có khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực về nghỉ dưỡng biển, sinh thái biển và du lịch tàu biển.