Vốn FDI vào Việt Nam hai tháng đầu năm tăng 38,6%, Singapore dẫn đầu

BVR&MT – Vốn FDI trong hai tháng đầu năm tập trung nhiều vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài; các đối tác đầu tư lớn nhất đều là các đối tác truyền thống của Việt Nam và đến từ châu Á.

Sản xuất bảng mạch điện tử tại Công ty TNHH điện tử Meiko Việt Nam, Khu công nghiệp Thạch Thất-Quốc Oai (Hà Nội).

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) hai tháng đầu năm 2024 đạt hơn 4,29 tỷ USD, tăng 38,6% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, vốn đầu tư đăng ký mới vẫn giữ đà tăng mạnh.

Cụ thể, về vốn đăng ký mới, cả nước có 405 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt gần 3,6 tỷ USD, tăng 55,2% về số dự án mới và tăng gấp hơn 2 lần về tổng vốn đăng ký so cùng kỳ.

Về vốn điều chỉnh, có 159 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 19,5% với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 442,1 triệu USD, giảm 17,4%.

Riêng hoạt động góp vốn, mua cổ phần vẫn giảm giảm 16,6% so với cùng kỳ khi có 367 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp đạt hơn 255,4 triệu USD, giảm 68%.

Tính theo ngành kinh tế, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 16 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 2,54 tỷ USD, chiếm 59,1% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 16,8%.

Ngành hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư gần 1,41 tỷ USD, chiếm 32,7% tổng vốn đầu tư đăng ký, gấp hơn 3,5 lần so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là các ngành bán buôn bán lẻ; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ…

Theo đối tác đầu tư, trong hai tháng đầu năm có 48 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 2,08 tỷ USD, chiếm 48,5% tổng vốn đầu tư, gấp hơn 2,1 lần so với cùng kỳ 2023; Hongkong đứng thứ hai với gần 525,7 triệu USD, chiếm 12,2% tổng vốn đầu tư, gấp gần 5,1 lần so với cùng kỳ. Tiếp theo là Nhật Bản, Trung Quốc…

Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 2,8 tỷ USD, tăng 9,8% so cùng kỳ năm 2023.

Đánh giá về tình hình thu hút FDI hai tháng đầu năm, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, vốn đầu tư tập trung nhiều vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài như Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bắc Ninh, Đồng Nai, Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hưng Yên.

Riêng 10 địa phương này đã chiếm 74,3% số dự án mới và 81,7% số vốn đầu tư của cả nước trong 2 tháng đầu năm 2024.

Các đối tác đầu tư lớn nhất đều là các đối tác truyền thống của Việt Nam và đến từ châu Á. Riêng 5 nước dẫn đầu (Singapore, Hongkong (Trung Quốc), Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc) đã chiếm tới 77% số dự án đầu tư mới và gần 85,5% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả nước.

Đầu tư mới tăng mạnh cả về số dự án lẫn tổng vốn đăng ký. Với mức tăng 55,2% về số dự án và một số dự án lớn có quy mô vốn đầu tư hàng trăm triệu USD được đăng ký mới, tổng vốn đầu tư đăng ký mới trong hai tháng đầu năm gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ.

Vốn đầu tư điều chỉnh tuy vẫn giảm so cùng kỳ song mức độ giảm được cải thiện so với tháng 1/2024. Số lượt dự án điều chỉnh vốn cũng tăng 19,5% so cùng kỳ thay vì giảm 15,7% trong tháng/2024.

Số liệu này cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng và mở rộng sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Vốn đầu tư tập trung nhiều vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài như Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bắc Ninh, Đồng Nai, Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hưng Yên.Riêng 10 địa phương này đã chiếm 74,3% số dự án mới và 81,7% số vốn đầu tư của cả nước trong 2 tháng đầu năm 2024.